Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 7
Er wordt steeds meer werk gedaan door apparaten.
Welke van de volgende apparaten verrichten werk voor ons?
Klik de goede antwoorden aan.