Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 48 en 49 in je boek. Kijk naar de plaatjes en lees de teksten. Waarom is vingerhoedskruid belangrijk voor mensen? Klik het goede antwoord aan.