Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Bereken de kracht op het gearceerde zijvlak B van een bekisting als het beton vloeibaar is. Dichtheid van het vloeibare beton is 2800 kg/m3Question

2
Bereken de kracht op het gearceerde zijvlak B van een bekisting als het beton vast is geworden. Dichtheid van het vloeibare beton is 2800 kg/m3Question

3
Van de getekende hydraulische pers is de oppervlakte van zuiger Ι gelijk aan 10 cm2 en de oppervlakte van zuiger ΙΙ gelijk aan 250 cm2. De kracht die op zuiger Ι wordt uitgeoefend is:Question

4
Van de getekende hydraulische pers is de oppervlakte van zuiger Ι gelijk aan 10 cm2 en de oppervlakte van zuiger ΙΙ gelijk aan 250 cm2. De druk op de vloeistof in getekende hydraulische pers is:Question

5
Van de getekende hydraulische pers is de oppervlakte van zuiger Ι gelijk aan 10 cm2 en de oppervlakte van zuiger ΙΙ gelijk aan 250 cm2. De kracht die door de grote zuiger op de last in de getekende hydraulische pers wordt uitgeoefend is:Question

6
Een hPa komt overeen met:

Question

7
Vijf mbar komt overeen met:

Question

8
De manometer van Bourdon werkt met:

Question

9
Als je  een lekke band hebt is:

Question

10
Een reduceerventiel werkt niet als:

Question

11
De relatieve vochtigheid van de lucht kan men verhogen door:

Question

12
Het dauwpunt is die temperatuur waarbij:

Question

13
Welke van de volgende beweringen is juist:

Question

14
In een ruimte met een temperatuur van 22°C heerst een relatieve vochtigheid van 65%. De aanwezige dampdruk is dan:

Question

15
Het dauwpunt in een lokaal is 8°C. De luchttemperatuur is 20°C. De relatieve vochtigheid in de ruimte is dan: