Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wanneer is de tijd van de stoommachine?

Question

2
Een stoommachine is een machine die met steenkool wordt gestookt.
Waar wordt de stoom voor gebruikt?
Klik het goede antwoord aan.
De stoom wordt gebruikt om:

Question

3
In de 19e eeuw veranderde het leven van de mensen door de komst van de stoommachine.
Wat veranderde er allemaal?
Klik de goede zinnen aan.

Question

4
De fabrieken worden in de steden gebouwd.
Waarom worden de steden steeds groter?
Klik het goede antwoord aan.

Question

5
Net als de stoommachine kwam ook de stoomtrein.
Welke woorden horen bij de stoomtrein?
Klik het antwoord aan waarvan alle woorden bij de stoomtrein horen.

Question

6
Wat is een privaat?
Klik het goede antwoord aan.
Een privaat is:

Question

7
Een arbeiderskind uit de 19e eeuw moest veel werken. Ze werkten langer dan dat kinderen nu naar school gaan.
Hoeveel langer moesten de kinderen werken?
Klik het goede antwoord aan.
De kinderen werkten:

Question

8
Welke dingen uit de 19e eeuw kun je nog zien als je door de stad loopt?
Klik het goede antwoord aan.

Question

9
In de arbeiderswoningen is het niet zo gezond.
Hoe komt dat?
Klik de goede antwoorden aan.

Question

10
Wat is een telegraaf?
Klik het goede antwoord aan.
Een telegraaf is: