Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar het plaatje. Draait het grote tandwiel horizontaal of verticaal? En hoe draait het kleine tandwiel? Klik de goede antwoorden aan.