Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
waard + vol =

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
leeuw + deel =

Question

4
Krijgt opsomming+tekens een tussen -s of niet?

Question

5
brievbus

Question

6
Krijgt haarverzorging+lijn een tussen -s of niet?

Question

7
Tussen -n of niet?

Question

8
Tussen -s of niet?

geluid + materiaal =

Question

9
Tussen -s of niet?

spelling + controle =

Question

10
hond + hok =

Question

11
Tussen -s of niet?

staat + secretaris =

Question

12
Tussen -s of niet?

gordijn+ stof =

Question

13
Krijgt station+hal een tussen -s of niet?

Question

14
Wat is de juiste spelling?

Question

15
kurktrekker