Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Tussen -s of niet?

dame + schoen =

Question

2
Tussen -s of niet?

spelling + controle =

Question

3
rozstruik

Question

4
Krijgt haarverzorging+lijn een tussen -s of niet?

Question

5
Tussen -s of niet?

liefde + smart =

Question

6
klas + leraar =

Question

7
Wat is de juiste spelling?

Question

8
Tussen -n of niet?

Question

9
Tussen -s of niet?

vader + schap =

Question

10
Wat is de juiste spelling?

Question

11
Tussen -s of niet?

geluid + materiaal =

Question

12
Tussen -n of niet?

Question

13
Tussen -s of niet?

zin + spelen =

Question

14
Tussen -s of niet?

staat + secretaris =

Question

15
kurktrekker