Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 9
Wie is Karel de Grote?
Maak de volgende zin af.

Karel de Grote is rond het jaar
van de Franken.