Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de spinale ganglia liggen de cellichamen van de motorische neuronen.
De motorische voorhoorn bevat voornamelijk axonen die efferente informatie vervoeren.
Sensorische informatie vanuit de zintuigen verloopt via de voorstreng naar de hersenen.
In de zijstrengen van de witte stof in het ruggenmerg verlopen axonen van de piramidebanen en de extrapiramidale banen.
De zijhoorns van het ruggenmerg bevatten de cellichamen van sympathische neuronen.
In het ruggenmerg ligt de grijze stof aan de buitenkant en de witte stof aan de binnenkant.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Hoe wordt een bundel gemyeliniseerde axonen binnen het CZS genoemd?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Een zenuwcel heeft meerdere dendrieten, maar slechts één axon.
Gliacellen zijn gespecialiseerde neuronen.
De impulsrichting in de axon is van het zenuwcellichaam af.
De myelineschede rond een axon wordt door het neuron zelf gevormd.
De dendrieten van zenuwcellen zijn omgeven door een myelineschede.
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De capsula interna bevat sensibele en motorische banen.
De kernen van de motorische neuronen van de extrapiramidale banen bevinden zich in de lobus parietalis.
Piramidebanen bestaan uit sensibele en motorische banen.
Het grootste deel van de piramidebanen uit linker en rechter hemisfeer kruisen elkaar in de medulla oblongata.
De primaire motorische schors bevat piramidevormige motorische neuronen.
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.