Questionmark Perception
Aug 18 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

2
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Elke ruggenmergzenuw ofwel nervus is een gemengde zenuw.
Het sensibele deel van een ruggenmergzenuw bedient een eigen

Het motorische deel van ruggenmergzenuw bedient een eigen

Het zenuwnetwerk in het hoofd-halsgebied is de plexus

Het zenuwnetwerk in de armen heet de plexus

Het zenuwnetwerk in de benen heet de plexus
Question

3
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Een impuls wordt bij de postsynaptische membraam opgewekt door een
Endorfine is een
Acetylcholine is een
Adrenaline is een
Er worden bij de postsynaptische membraan geen impulsen opgewekt door
Serotonine is een
Question

4

Een depolarisatie van de zenuwcel wordt altijd gevolgd door een repolarisatie. Wat gebeurt er bij repolarisatie?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wat is de belangrijkste commissuur van het cerebrum?
Question

7
Door welke hersenzenuwen worden de musculi bulbi aangestuurd?
Question

8
Wat is de functie van de bloed-liquorbarrière?
Question

9
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.&nbsp;<BR><BR>
De schedel en wervelkolom beschermen het
De hersenzenuwen behoren tot het
De grensstreng behoort tot het
Het verlengde merg wordt gerekend tot het
De ruggenmergszenuwen behoren tot het
Het ruggenmerg behoort tot het
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.