Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De kernen van de motorische neuronen van de extrapiramidale banen bevinden zich in de lobus parietalis.
Piramidebanen bestaan uit sensibele en motorische banen.
De primaire motorische schors bevat piramidevormige motorische neuronen.
Het grootste deel van de piramidebanen uit linker en rechter hemisfeer kruisen elkaar in de medulla oblongata.
De capsula interna bevat sensibele en motorische banen.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Een zenuwcel heeft meerdere dendrieten, maar slechts één axon.
De myelineschede rond een axon wordt door het neuron zelf gevormd.
De impulsrichting in de axon is van het zenuwcellichaam af.
Gliacellen zijn gespecialiseerde neuronen.
De dendrieten van zenuwcellen zijn omgeven door een myelineschede.
Question

7

Welke hersenzenuwen zijn gemengde zenuwen?
Question

8

Op welke twee verschijnselen berust de handhaving van de rustpotentiaal van een zenuwcel?
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

Welke achtereenvolgende gebeurtenissen leiden tot een actiepotentiaal en de erna optredende depolarisatie? Begin bij 'De celmembraan wordt doorlaatbaar voor natrium.'