Questionmark Perception
Dec 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Wat is de functie van de bloed-liquorbarrière?
Question

3

Hieronder staan de fasen van de reflexboog. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij de prikkel.

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Door welke hersenzenuwen worden de musculi bulbi aangestuurd?
Question

6
Waardoor ontstaat de ascensus medullae?
Question

7
Langs welke hersenzenuwen lopen impulsen bij de smaakgewaarwording?
Question

8

Waar in de cortex cerebrum bevindt zich de primaire motorische schors?
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De dendrieten van zenuwcellen zijn omgeven door een myelineschede.
De myelineschede rond een axon wordt door het neuron zelf gevormd.
De impulsrichting in de axon is van het zenuwcellichaam af.
Gliacellen zijn gespecialiseerde neuronen.
Een zenuwcel heeft meerdere dendrieten, maar slechts één axon.
Question

10

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.