Questionmark Perception
Jun 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Wat is van toepassing op de membraanpotentiaal en impulsopwekking in een neuron? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

3

Hier staan enkele delen van het motorisch neuron. Door welke delen geleidt de cel achtereenvolgens een impuls?

Question

4

Wat is van toepassing op hersenvocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5
Wat is de functie van de bloed-liquorbarrière?
Question

6

Hoe heet de dubbele plooi van de pia mater in het mediosagittale vlak tussen de hemisferen van het cerebrum?
Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De impulsrichting in de axon is van het zenuwcellichaam af.
De dendrieten van zenuwcellen zijn omgeven door een myelineschede.
Een zenuwcel heeft meerdere dendrieten, maar slechts één axon.
Gliacellen zijn gespecialiseerde neuronen.
De myelineschede rond een axon wordt door het neuron zelf gevormd.
Question

8
Welke delen van de hersenen maken deel uit van het limbische systeem? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

Waar in de cortex cerebrum bevindt zich de primaire motorische schors?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.