Questionmark Perception
Feb 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Waaruit bestaat de cortex van het cerebrum hoofdzakelijk?
Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Wat is de functie van het cerebellum?
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

6

Hier staan enkele delen van het sensibele neuron. Door welke delen geleidt de cel achtereenvolgens een impuls?

Question

7

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

8
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Endorfine is een
Serotonine is een
Er worden bij de postsynaptische membraan geen impulsen opgewekt door
Acetylcholine is een
Een impuls wordt bij de postsynaptische membraam opgewekt door een
Adrenaline is een
Question

9

Op welke twee verschijnselen berust de handhaving van de rustpotentiaal van een zenuwcel?
Question

10
Wat is de functie van de bloed-liquorbarrière?