Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Uit welke delen bestaat een synaps?
Question

2

Waar in de cortex cerebrum bevindt zich de primaire motorische schors?
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

4
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wat is het verschil tussen de voorwaardelijke reflex en de onvoorwaardelijke reflex?
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Waar in het cerebrum komen de sensorische impulsen vanuit de huid aan?
Question

10

Wat is de functie van het cerebellum?