Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waardoor kunnen de hersenen een zwakke prikkel van een sterke prikkel onderscheiden?
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Wat is het verschil tussen de voorwaardelijke reflex en de onvoorwaardelijke reflex?
Question

4

Op welke twee verschijnselen berust de handhaving van de rustpotentiaal van een zenuwcel?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Welke hersenzenuwen zijn gemengde zenuwen?
Question

7
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

8

Hoe heten de delen van het cerebrum die het mogelijk maken dat je tegelijkertijd kunt horen, zien, voelen, praten en lopen?
Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het grootste deel van de piramidebanen uit linker en rechter hemisfeer kruisen elkaar in de medulla oblongata.
De kernen van de motorische neuronen van de extrapiramidale banen bevinden zich in de lobus parietalis.
De capsula interna bevat sensibele en motorische banen.
De primaire motorische schors bevat piramidevormige motorische neuronen.
Piramidebanen bestaan uit sensibele en motorische banen.
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.