Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Welke hersenzenuwen zijn gemengde zenuwen?
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Hier staan enkele delen van het sensibele neuron. Door welke delen geleidt de cel achtereenvolgens een impuls?

Question

7

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

8
Door welke hersenzenuwen worden de musculi bulbi aangestuurd?
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.