Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat zijn andere namen voor het vegetatieve zenuwstelsel?
Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

3

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Hoe heet de dubbele plooi van de pia mater in het mediosagittale vlak tussen de hemisferen van het cerebrum?
Question

6

Wat is van toepassing op hersenvocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De primaire motorische schors bevat piramidevormige motorische neuronen.
Het grootste deel van de piramidebanen uit linker en rechter hemisfeer kruisen elkaar in de medulla oblongata.
De capsula interna bevat sensibele en motorische banen.
De kernen van de motorische neuronen van de extrapiramidale banen bevinden zich in de lobus parietalis.
Piramidebanen bestaan uit sensibele en motorische banen.
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Wat wordt met de term neuroglia aangegeven?