Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Voorwaarden voor moreel beraad. Aan welke voorwaarden moeten deelnemers aan een moreel beraad voldoen? Hieronder staan er vier genoemd. Welke is onjuist?

Question

2
Het onderscheiden van feiten, normen en gevoelens. In welke van onderstaande uitspraken is sprake van een norm?

Question

3
“Sinds de marktwerking in de zorg is ingevoerd komen er minder mensen in het ziekenhuis. Dus de marktwerking leidt tot minder kosten in de zorg.” Welke drogreden zit in deze redenering?

Question

4
“Waarom zal ik zoveel moeite doen om mijn afval te scheiden? Vroeger gooiden ze toch alles op één hoop.” Welke drogreden zit in deze redenering?

Question

5
“Ik denk dat zijn opvatting over het niveau van het voetballen van het Nederlands elftal geen hout snijdt. Hij maakt vaker discriminerende opmerkingen.” Welke drogreden zit in deze redenering?

Question

6
“Een aantal Nederlandse Marokkanen pleegt relatief veel misdaden. Zie je wel: Marokkanen zijn criminelen.” Welke drogreden zit in deze redenering?

Question

7
Wat wettelijk verboden is, is altijd moreel onjuist. Wat wettelijk verboden is, is altijd moreel onjuist. Is deze uitspraak waar of onwaar?

Question

8
Carolien eet geen vlees, ze houdt immers van dieren. Is hier sprake van een dubbele moraal?