Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar de plaatjes op bladzijde 58 en 59. Een woning op palen zie je niet in Nederland, want dat is hier niet handig. Wanneer is zo'n woning handig, denk je? Klik de twee goede antwoorden aan.