Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Is 1 dam2 meer of minder dan 1 are? Of evenveel?

Question

2
Welke twee sommen hebben dezelfde antwoorden?

Question

3
Welke twee sommen hebben dezelfde antwoorden?

Question

4
Is een hm2 meer of minder dan een hectare? Of evenveel?

Question

5
Wat is het meest?

Question

6
Is 1 m3 meer of minder dan 1 liter? Of evenveel?

Question

7
Is 1 m2 meer of minder dan 1 centiare? Of evenveel?

Question

8
Is een kilo meer of minder dan 1000 gram? Of evenveel?

Question

9
Wat is het meest?

Question

10
Wat is het minst?