Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Welke twee sommen hebben hetzelfde antwoord?

Question

2
Is 1 m3 meer of minder dan 1 liter? Of evenveel?

Question

3
Wat is het minst?

Question

4
Is een hm2 meer of minder dan een hectare? Of evenveel?

Question

5
Welke twee sommen hebben dezelfde antwoorden?

Question

6
Wat is het meest?

Question

7
Is 1 mm meer of minder dan 0,01 m? Of evenveel?

Question

8
Is 100 liter meer of minder dan 1 m3? Of evenveel?

Question

9
Is 1 cm3 meer of minder dan 1 cl? Of evenveel?

Question

10
Wat is het minst?