Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Is 1 m2 meer of minder dan 1 centiare? Of evenveel?

Question

2
Wat is het minst?

Question

3
Welke twee sommen hebben dezelfde antwoorden?

Question

4
Wat is het minst?

Question

5
Is 1 dam2 meer of minder dan 1 are? Of evenveel?

Question

6
Is 1 cm3 meer of minder dan 1 cl? Of evenveel?

Question

7
Wat is het minst?

Question

8
Is 1 ton meer of minder dan 100 kilo? Of evenveel?

Question

9
Is 1 m3 meer of minder dan 1 liter? Of evenveel?

Question

10
Welke twee sommen hebben hetzelfde antwoord?