Questionmark Perception
Dec 19 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
6 x 5 =

Question

2
Elk 3 wielen.
Totaal
wielen.

Question

3
8 doosjes aardbeien kosten samen euro.

Question

4
10 potten appelstroop kosten samen euro.

Question

5
Elk 10 kilo.
Totaal
kilo.

Question

6
9 x 2 =

Question

7
6 x 3 =

Question

8
3 x 4 =

Question

9
18 bossen peterselie kosten samen euro.

Question

10
Elk vier poten.
Totaal
poten.