Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
In elk pak 3 ijsjes.
Totaal
ijsjes.

Question

2
Samen euro.

Question

3
9 x 4 =

Question

4
7 x 2 =

Question

5
10 potten appelstroop kosten samen euro.

Question

6
In elk net 10 sinaasappels.
Totaal
sinaasappels.

Question

7
Elk vier poten.
Totaal
poten.

Question

8
3 x 5 =

Question

9
Samen euro.

Question

10
6 x 3 =