Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
speelzaal is een ...

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Kies de juiste spelling.

Question

4
De samenstelling 'wetstaal' mag je met een streepje schrijven. Waarom is dat?

Question

5
De samenstelling 'bodyart' mag je met een streepje schrijven. Waarom is dat?

Question

6
Wat is de juiste spelling?

Question

7
Wat is de juiste spelling?

Question

8
Juf (Ria+van+Couwelaar+de+Kock]

Question

9
Kies de juiste spelling.

Question

10
De samenstelling 'oeuvreprijs' mag je met een streepje schrijven. Waarom is dat?

Question

11
Wat is de juiste spelling?

Question

12
Kies de juiste spelling.

Question

13
Kies de juiste spelling.

Question

14
Wat is de juiste spelling?

Question

15
Deze week staat er niets op de (toets+kalender) voor groep 5.