Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 8
Naar welk deel van Nederland kwamen de boeren het eerst?
Klik het goede antwoord aan.