Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
4,57 meter + 37 centimeter =

Question

2
Wat heeft niets met gewicht te maken?

Question

3
278 centimeter + 5 meter =

Question

4
Hoeveel meter is 45678 millimeter

Question

5
9 dozen van 60 kilo en 5 dozen van 30 kilo wegen samen kilo.

Question

6
Een zeehond en haar jong wegen samen 120 kilo. De moeder is 90 kilo zwaarder dan haar jong.
De moeder weegt
kilo en haar jong weegt kilo.

Question

7
Joran weegt 32 kilo. Zijn koffer weegt de helft.
Joran en de koffer wegen samen
kilo.

Question

8
De diepte van een zwembad meet je in:

Question

9
Een decimeter is 10 centimeter. Hoeveel decimeters gaan er in een meter?

Question

10
Er zijn 6 dozen. De zwaarste weegt 64 kilo, de volgende de helft, de volgende daar weer de helft van, enzovoort.
De dozen wegen samen
kilo.