Questionmark Perception
Oct 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Een giraffe en haar jong wegen samen 900 kilo. De moeder is 700 kilo zwaarder dan haar jong.
De moeder weegt
kilo, haar jong weegt kilo.

Question

2
Papa weegt 84 kilo, Maddi weegt de helft en de hond weegt 8 kilo.
Samen wegen zij
kilo.

Question

3
Joran weegt 32 kilo. Zijn koffer weegt de helft.
Joran en de koffer wegen samen
kilo.

Question

4
Hoeveel centimeters gaan er in een meter?

Question

5
Er zijn 6 dozen. De zwaarste weegt 64 kilo, de volgende de helft, de volgende daar weer de helft van, enzovoort.
De dozen wegen samen
kilo.

Question

6
Een decimeter is 10 centimeter. Hoeveel decimeters gaan er in een meter?

Question

7
Hoeveel meter is 45678 millimeter

Question

8
Wat weegt het meest?

Question

9
4,57 meter + 37 centimeter =

Question

10
Hoeveel millimeters gaan er in een meter?