Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
De lengte van een pasgeboren baby meet je in:

Question

2
Papa weegt 84 kilo, Maddi weegt de helft en de hond weegt 8 kilo.
Samen wegen zij
kilo.

Question

3
278 centimeter + 5 meter =

Question

4
Hoeveel centimeters gaan er in een meter?

Question

5
Joran weegt 32 kilo. Zijn koffer weegt de helft.
Joran en de koffer wegen samen
kilo.

Question

6
1 doos weegt 6 kilo, Maaike weegt 29 kilo en ze staat met 6 dozen in de lift.
Samen is dat
kilo.

Question

7
Hoeveel meters gaan er in een kilometer?

Question

8
9 dozen van 60 kilo en 5 dozen van 30 kilo wegen samen kilo.

Question

9
Een giraffe en haar jong wegen samen 900 kilo. De moeder is 700 kilo zwaarder dan haar jong.
De moeder weegt
kilo, haar jong weegt kilo.

Question

10
Een decimeter is 10 centimeter. Hoeveel decimeters gaan er in een meter?