Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar het plaatje. Waar vind je de onderdelen? Zet de cijfers op de goede plek.

de ketting

het kettingwiel

de trapper

het achterste tandwiel