Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Is de volgende zin actief?
De meester kijkt de opstellen na.

Question

2
Zij steunen mij. ‘Mij’ is een

Question

3
Welke zinsdelen zijn bijwoordelijke bepalingen?
Vandaag is hij thuis gebleven.

Question

4
Geven koppelwerkwoorden een actie aan?

Question

5
‘Laatste’ is een onbepaald rangtelwoord.

Question

6
In plaats van ‘het nieuwe schoolgebouw’ kun je ook zeggen

Question

7
De nieuwste cd, Kinky, is uit. ‘Kinky’ is een

Question

8
‘Kopen’ is een zelfstandig werkwoord.

Question

9
Welk woord is een vrij morfeem?

Question

10
Is de volgende zin correct?
Wil je dat even opnoteren?

Question

11
Welke voorbeelden zijn correct?

Question

12
Maak van de volgende zinnen één zin.

Daar loopt een oude man. Die ken ik nog van vroeger.
Daar loopt een oude man

Question

13
Benoem het onderstreepte zinsdeel.
Die vrouw is een heks.

Question

14
De jarige juf trakteerde. ‘Jarige’ is een

Question

15
Ik geef hem een cd. ‘Hem’ is een

Question

16
'Ongelukkig' is een samenstelling.

Question

17
‘De politici’ is:

Question

18
Wat is een naamwoord?

Question

19
Is de volgende zin correct?
Een van de sommen die daar staan, snap ik niet.

Question

20
Benoem het onderstreepte zinsdeel.
Mijn opa wordt morgen 80.

Question

21
De volgende zin is correct.
Feit is dat ik altijd op tijd was.

Question

22
Kun je zelfstandige werkwoorden weglaten uit een zin?

Question

23
Een beknopte bijzin bevat geen

Question

24
Onderschikkende voegwoorden verbinden twee hoofdzinnen met elkaar.

Question

25
Welke woorden zijn samenstellingen?

Question

26
Onnodige woorden in een tekst (zoals ‘dus’) noem je

Question

27
Wat is een voorzetsel?

Question

28
Zijn alle eigennamen persoonlijke voornaamwoorden?

Question

29
Wat is een werkwoord?

Question

30
Welke zinsdelen zijn correcte voorzetselvoorwerpen?

Question

31
Wat is de hoofdzin?
Hij weet dat jij je best doet

Question

32
De volgende zin is correct.
Je moet je optimaal voorbereiden.

Question

33
Is ‘zodat’ een onderschikkend voegwoord?