Questionmark Perception
Dec 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Het werkwoord ‘kleien’ is een werkwoord.

Question

2
Is het lijdend voorwerp een werkwoordelijk deel?

Question

3
Iemand zonder kinderen is kinder

Question

4
‘Kopen’ is een zelfstandig werkwoord.

Question

5
Maak van de volgende zinnen één zin.

Jullie mogen naar huis. Jullie sommen moeten wel af zijn.
Jullie mogen naar huis,
jullie sommen af zijn.

Question

6
‘Verschillende’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

7
Welke voegwoorden zijn nevenschikkend?

Question

8
Wat is correct?

Question

9
Veertien procent van de leerlingen een foutloos dictee.

Question

10
Is het lijdend voorwerp een naamwoordelijk deel?

Question

11
De volgende zin is correct.
In dit programma is een fout opgetreden en het moet worden afgesloten.

Question

12
Wat is een bijwoordelijke bepaling?

Question

13
Kunnen hulpwerkwoorden alleen in een zin voorkomen?

Question

14
Ik geef hem een cd. Is ‘hem’ het meewerkend voorwerp?

Question

15
Ik een meisje dat heel mooi zingt.

Question

16
'Reproduceren' is een samenstelling.

Question

17
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

18
Welke woorden zijn zelfstandige naamwoorden?

Question

19
Wat is een bepaling van gesteldheid?
Moe kwam zij thuis.

Question

20
Wat is een naamwoord?

Question

21
Men roept om hulp, maar zo veel.

Question

22
Men zegt dat het zo is, maar zo veel.

Question

23
'Ongelukkig' is een samenstelling.

Question

24
Een bepaling van gesteldheid heeft alleen betrekking op het gezegde.

Question

25
‘Zijn’ kan een hulpwerkwoord zijn.

Question

26
‘Zijn’ kan een koppelwerkwoord zijn.

Question

27
De volgende zin is correct.
Dit is de uiterste limiet.

Question

28
Mag je middenin een tekst bij directe rede naar de tegenwoordige tijd overgaan?

Question

29
Wat is de persoonsvorm?
Het regent hard.

Question

30
‘Welke’ is een bezittelijk voornaamwoord.

Question

31
Is de volgende zin correct?
Zingend ging zij naar huis.

Question

32
Wat is de hoofdzin?
Wij horen dat jij mooi zingt.

Question

33
Infinitieven hebben altijd als bepaald lidwoord.