Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Je wilt weten hoeveel laminaat je nodig hebt om in de slaapkamer te leggen. Wat moet je uitrekenen?

Question

2
Hakim zegt: ik loop 1 kilometer in 1000 seconden.
Martijn zegt: een volwassene is per dag ongeveer 1000 minuten wakker.
Charles zegt: 1000 uur is ongeveer 2 weken.
Wat is waar?

Question

3
Welk getal zit precies tussen 3,5 en 15,3 in?

Question

4
Een grote kaas weegt 9,5 kg. Hoeveel stukken van 250 g kan je uit deze kaas snijden?

Question

5
Ongeveer % van de figuur is blauw.

Question

6
3 T-shirts en 2 petten kosten samen € 52.
2 T-shirts en 3 petten kosten samen € 48.
1 T-shirt en 1 pet kosten samen €
.

Question

7
Reken uit.
100 x 9,2 =

Question

8
We hebben een nieuwe auto. Tijdens een proefrit hebbben we 12 liter benzine gebruikt om 174 kilometer te rijden. Er zit nog 7 liter benzine in de tank. Hoeveel kilometer kunnen we nog rijden?

Question

9
Waar of niet waar?
30% van 60 is meer dan 20% van 40.

Question

10
We spoelen per persoon 38,5 liter water per dag door de wc. Hoeveel is dat in een week?