Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Een kwart van alle kinderen in de klas heeft een hond. Een derde heeft een kat. Een derde heeft een ander huisdier. Niemand heeft twee of meer huisdieren.
2 kinderen hebben geen huisdier.
Er zitten
kinderen in de klas.

Question

2
Waar of niet waar?
60% van 80 is meer dan 70% van 70.

Question

3
Paula koopt 8,5 m stof voor 3 carnavalspakken. De stof kost € 6,50 per meter. Wat kost 1 pak aan stof?

Question

4
We spoelen per persoon 38,5 liter water per dag door de wc. Hoeveel is dat in een week?

Question

5
Reken uit.
4,4 + 14,44 =

Question

6
Max heeft 2 keer zoveel knikkers als Emin. Emin heeft 2 keer zoveel knikkers als Myrthe. Myrthe heeft 2 keer zoveel knikkers als Frans. Frans heeft 2 keer zoveel knikkers als Jikke.
Myrthe heeft 24 knikkers. Hoeveel knikkers hebben ze met z'n allen samen?

Question

7
We hebben een nieuwe auto. Tijdens een proefrit hebbben we 12 liter benzine gebruikt om 174 kilometer te rijden. Er zit nog 7 liter benzine in de tank. Hoeveel kilometer kunnen we nog rijden?

Question

8
Josien spaart € 1,50 per week. Ze wil een computerspelletje kopen van € 78. Hoe lang moet ze sparen?

Question

9
% van de figuur is blauw.

Question

10
Welk getal zit precies tussen 1,9 en 9,1 in?