Questionmark Perception
Jun 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Waar of niet waar?
25% van 80 is meer dan 30% van 70.

Question

2
Reken uit.
17,2 + 3,46 =

Question

3
Max heeft 2 keer zoveel knikkers als Emin. Emin heeft 2 keer zoveel knikkers als Myrthe. Myrthe heeft 2 keer zoveel knikkers als Frans. Frans heeft 2 keer zoveel knikkers als Jikke.
Myrthe heeft 24 knikkers. Hoeveel knikkers hebben ze met z'n allen samen?

Question

4
We spoelen per persoon 38,5 liter water per dag door de wc. Hoeveel is dat in een week?

Question

5
Maxim verkoopt oliebollen voor een goed doel. 25% van de opbrengst is voor het goede doel, de rest van het bedrag is voor onkosten. Hij verkoopt 71 oliebollen van € 0,50 per stuk. Hoeveel gaat er naar het goede doel?

Question

6
Welk getal zit precies tussen 3,2 en 8,0 in?

Question

7
Marieke gaat altijd op de fiets naar school. Ze gaat ook tussen de middag naar huis. Ze fietst 8,48 kilometer per dag.
Joran gaat altijd op de fiets naar school, hij gaat niet tussen de middag naar huis. Hij fietst 4,25 kilometer per dag.
Wie woont het verst van school?

Question

8
De scouting heeft touwen nodig van 7,5 m lang. Op een rol zit 100 meter. Hoeveel touwen kunnen ze uit een rol halen?

Question

9
Jasper is 1,63 m lang.
Jorrit is 1,57 m lang.
Marijke is
, m lang.
Zij zijn gemiddeld 1,57 m lang.

Question

10
% van de figuur is blauw.