Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Op welk van de onderstaande markten worden obligaties verhandeld?


Question

2

Een officiële beursnotering (going public) heeft voor een onderneming een aantal voordelen.

In welk van de onderstaande gevallen is geen sprake van een voordeel voor de onderneming?


Question

3
Welke informatie staat niet in het prospectus bij een aandelenemissie?

Question

4
In beginsel geldt dat alle aandeelhouders een stem per aandeel hebben in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Bij welke vorm van aandelen is het stemrecht per aandeel groter?


Question

5

Waardoor wordt de zeggenschap van aandeelhouders binnen de nv in Nederland onder andere beperkt?

Question

6

De Fed (de Amerikaanse centrale bank) maakt bekend dat zij haar disconto met een half procentpunt verlaagt. De markt is volkomen verrast door deze rentestap.

Hoe zal de Dow Jones index hierop waarschijnlijk reageren?


Question

7
Voor een bepaald aandeel bestaan op een gegeven moment de onderstaande koop- en verkooporders.
Wat is de evenwichtskoers van dat moment en hoeveel aandelen worden er tegen die koers verhandeld?


Question

8

Stel dat de rente op de kapitaalmarkt daalt. Welk soort obligatie zal hierdoor het sterkst in koers stijgen?

 

Question

9

Op de kapitaalmarkt ontstaat de verwachting dat lange rente binnenkort stijgt.

Welke invloed zal deze verwachting waarschijnlijk hebben op de obligatiekoersen?

Question

10
Stel dat de belangstelling voor het beleggen in obligaties stijgt.
Welke invloed heeft dit op de koersen van obligaties en op het rendement?