Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 40 en 41 in je boek. Vroeger stierven er ook dieren uit. Hoe konden ze uitsterven, als ze niet bedreigd werden door de mens? Klik de twee goede antwoorden aan.