Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Bekijk deze les in je boek. Lees de titel en de kopjes. Kijk naar de foto's. Waar denk je dat de les over gaat? Klik het goede antwoord aan.

Ik denk dat de les gaat over: