Questionmark Perception
Jul 04 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Over welke twee gebergtes gaat deze les? Schrijf achter elk gebergte in welk werelddeel het ligt.

De
in Ontstaan doordat twee landplaten tegen elkaar botsen
De
in Ontstaan doordat een zeeplaat botst met een landplaat