Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hieronder staan enkele stadia van de meiose I. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij 'chromatiden spiraliseren'. 




Question

2

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de vrouw? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.




Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.




Question

4
Wat is het gevolg van het drastisch dalen van de progesteronconcentratie in het bloed van de à terme zwangere?




Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.




Question

6

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?





Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Een kind van het vrouwelijk geslacht is het gevolg van het genotype van de moeder.
Een kind van het mannelijk geslacht is het gevolg van het genotype van de vader.
De helft van alle mannelijke gameten bevat een X-chromosoom.
Alle vrouwelijke gameten bevatten een X-chromosoom.
Alle mannelijke gameten bevatten een Y-chromosoom.




Question

8
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?




Question

9
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De testes worden gerekend tot de genitalia
De prostaat behoort tot de genitalia
De vesiculae seminales behoren tot de genitalia
De penis behoort tot de genitalia
De epididymes worden gerekend tot de genitalia
De cowperklieren behoren tot de genitalia




Question

10

Wanneer begint eicelontwikkeling bij de vrouw?