Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De clitoris behoort tot de genitalia
De uterus behoort tot de genitalia
De vagina behoort tot de genitalia
De ovaria worden gerekend tot de genitalia
De venusheuvel wordt gerekend tot de genitalia
De kleine schaamlippen behoren tot de genitalia
Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

4
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

5

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de vrouw? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

Hieronder staan de stadia van de spermatogenese. Zet ze in de juiste volgorde. Begin met: spermatogonia.

Question

7
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
De menstruele cyclus is een
De uterus is een
De ontwikkeling van de mammae is een
Toename van onderhuids vet op bepaalde plaatsen is een
De vagina is een
Het ovarium is een
Question

8
Wat is van toepassing op het fenotype en het genotype? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

Wat is de werking van FSH bij de man?
Question

10

Op welk moment wordt de eicelontwikkeling voltooid?