Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De prostaat is een
De epididymis is een
Beharing in de schaamstreek is een
De baard in de keel is een
De testis is een
Question

3
Wat is van toepassing op de zygote? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

4

De meiose I wordt altijd gevolgd door een meiose II. Wat gebeurt er tijdens de meiose II?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na ongeveer drie maanden zwangerschap stopt de productie van HGC.
Gedurende de hele zwangerschap staat de progesteronproductie op een laag pitje.
HGC verhindert het te gronde gaan van het corpus luteum.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap verliest het gele lichaam zijn hormoonproducerende functie.
Meteen na de eerste klievingsdeling van de zygote vormt het embryo HGC.
Question

7
Kies het juiste antwoord.

Question

8

Wat is de functie van het acrosoom van het spermatozoön?
Question

9
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

Gedurende de eerste acht dagen van de zwangerschap gebeurt er van alles met het embryo. Zet de begrippen die bij deze gebeurtenissen horen in de juiste volgorde. Begin bij zygote.