Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Waaruit bestaat de nageboorte?
Question

2
Wat zijn gonadotrope hormonen?
Question

3

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de vrouw? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Er bestaat een open verbinding tussen het ovarium en het uitwendige milieu.
De portio is het in de vagina uitstekende deel van de cervix.
Het myometrium is de dunste laag van de uteruswand.
De bartholinklieren scheiden een zwak zuur vocht af.
D├Âderleinbacillen zorgen voor een zwak basisch milieu in de vagina.
Fimbriae vangen de uit het ovarium vrijgekomen eicel op.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wat is de functie van de meiose?
Question

7

Wat is het hymen?
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Welke van onderstaande organen maken deel uit van het baringskanaal? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.