Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Een vrouw is in verwachting. Hoeveel procent kans heeft zij op een zoon? En op een dochter?
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

LH stimuleert de ontwikkeling van het corpus luteum.
Na de bevruchting stopt het corpus luteum met de afgifte van progesteron.
Afgifte van LH door de adenohypofyse wordt gestimuleerd door progesteron.
Afgifte van LH door de adenohypofyse wordt geremd door progesteron.
LH stimuleert de ovulatie.
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Question

4
Een kind heeft een eigenschap die veroorzaakt door een autosomaal, recessief allel. Hoe is dat te verklaren?
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wat is van toepassing op (de werking van) het gele lichaam? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de man? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Vlak voor de is een piek te zien in de LH-concentratie in het bloed.
Daling van het progesterongehalte in het bloed leidt tot de

In de
wordt het verdikte endometrium onder invloed van progesteron in stand gehouden.
Het endometrium neemt in dikte toe tijdens de
van de menstruele cyclus.
Question

9

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de vrouw? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Hieronder staan de stadia van de eicel- en follikelontwikkeling in het ovarium. Zet ze in de juiste volgorde. Begin met: primaire oöcyt bevindt zich in primordiale follikel.