Questionmark Perception
May 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Question

2

Wat is het belangrijkste kenmerk van gameten?
Question

3

Na een zwangerschap van ongeveer 25 dagen zijn rondom het embryo een aantal vliezen en holten te onderscheiden. Van buiten naar binnen zijn dat ...
Question

4
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De testis is een
De prostaat is een
De baard in de keel is een
Beharing in de schaamstreek is een
De epididymis is een
Question

5

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na de bevruchting stopt het corpus luteum met de afgifte van progesteron.
LH stimuleert de ovulatie.
Afgifte van LH door de adenohypofyse wordt geremd door progesteron.
LH stimuleert de ontwikkeling van het corpus luteum.
Afgifte van LH door de adenohypofyse wordt gestimuleerd door progesteron.
Question

6

Wanneer begint eicelontwikkeling bij de vrouw?
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

8
Een vrouw is in verwachting. Hoeveel procent kans heeft zij op een zoon? En op een dochter?
Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De ductus arteriosus is een verbinding tussen de vena cava superior en de aorta.
Het bloed dat door de ductus venosus stroomt, bevat relatief weinig zuurstof.
Het bloed in de arteriae umbilicalis bevat meer koolstofdioxide dan het bloed in de vena umbilicalis.
De stroomrichting van het bloed in de arteriae umbilicales is naar de foetus toe.
Het foramen ovale bevindt zich in het septum cordis ter hoogte van de linker en rechter ventrikel.
De vena umbilicalis bevat zuurstofrijk bloed.
Question

10

Hieronder staan enkele stadia van de meiose I. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij 'chromatiden spiraliseren'.