Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

5

Na een zwangerschap van ongeveer 25 dagen zijn rondom het embryo een aantal vliezen en holten te onderscheiden. Van buiten naar binnen zijn dat ...
Question

6
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De testis is een
De epididymis is een
Beharing in de schaamstreek is een
De baard in de keel is een
De prostaat is een
Question

7

Welk hormoon bevordert en handhaaft bij de vrouw de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
Question

8

Als een moeder haar baby borstvoeding geeft, treedt de toeschietreflex op. Wat is de prikkel voor deze reflex?
Question

9

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de man? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

De meiose I wordt altijd gevolgd door een meiose II. Wat gebeurt er tijdens de meiose II?