Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Question

2
Wat zijn chromosomen?

Question

3

Wat is het hymen?
Question

4

Wat is de functie van de interstitiële cellen in de testis?
Question

5
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?
Question

6

Wat is van toepassing op (de werking van) het gele lichaam? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Wat is de functie van de epididymis?
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het bloed in de arteriae umbilicalis bevat meer koolstofdioxide dan het bloed in de vena umbilicalis.
De stroomrichting van het bloed in de arteriae umbilicales is naar de foetus toe.
De vena umbilicalis bevat zuurstofrijk bloed.
De ductus arteriosus is een verbinding tussen de vena cava superior en de aorta.
Het foramen ovale bevindt zich in het septum cordis ter hoogte van de linker en rechter ventrikel.
Het bloed dat door de ductus venosus stroomt, bevat relatief weinig zuurstof.
Question

10

Hieronder staan de stadia van de spermatogenese. Zet ze in de juiste volgorde. Begin met: spermatogonia.