Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

2
Wat is meestal het eerste teken voor de vrouw dat ze zwanger is?
Question

3

Wat is het hymen?
Question

4

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Tijdens de zwangerschap onbedwingbare trek ergens in hebben noem je
De urine van een zwangere bevat vaak meer glucose dan normaal. Dat heet

Door rekking van de buikhuid kunnen bij een zwangere
optreden.
Het zwangerschapsmasker bij een zwangere is het gevolg van een hogere afgifte van het

De ontwikkeling van het borstklierweefsel bij een zwangere wordt gestimuleerd door
Question

5
Een kind heeft een eigenschap die veroorzaakt door een autosomaal, recessief allel. Hoe is dat te verklaren?
Question

6
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7

Wat is de functie van de epididymis?
Question

8
Welke van de hier genoemde hormonen zijn gonadotrope hormonen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

Uit welke drie lagen bestaat de uteruswand van binnen naar buiten?

Question

10

Wat is van toepassing op de placenta en de navelstreng? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.