Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe wordt de à terme datum berekend?
Question

2
Hoe heet de wetenschap die zich bezighoudt met de overerving van eigenschappen?
Question

3

Wat is de werking van FSH bij de man?
Question

4
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?
Question

5

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
Question

6
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De ovaria worden gerekend tot de genitalia
De uterus behoort tot de genitalia
De vagina behoort tot de genitalia
De kleine schaamlippen behoren tot de genitalia
De clitoris behoort tot de genitalia
De venusheuvel wordt gerekend tot de genitalia
Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Elke lichaamscel van de mens bevat het genoom van de vader en van de moeder.
Het karyogram van een vrouw is meestal hetzelfde als dat van haar zoon.
De menselijke geslachtscel is altijd diploïd.
De totale erfelijke code van de mens noem je het genoom.
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.