Questionmark Perception
Dec 11 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Op welk moment wordt de eicelontwikkeling voltooid?
Question

2
Welke van de hier genoemde hormonen zijn gonadotrope hormonen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De epididymes worden gerekend tot de genitalia
De penis behoort tot de genitalia
De testes worden gerekend tot de genitalia
De cowperklieren behoren tot de genitalia
De vesiculae seminales behoren tot de genitalia
De prostaat behoort tot de genitalia
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7

Na een zwangerschap van ongeveer 25 dagen zijn rondom het embryo een aantal vliezen en holten te onderscheiden. Van buiten naar binnen zijn dat ...
Question

8
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

9

Wat is de functie van de meiose?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.