Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Een kaart heeft een schaal van 1 : 50 000. De afstand van de kerk naar het station is op de kaart 4 cm. Hoeveel kilometer liggen de kerk en het station uit elkaar?

Question

2
Een grasveld is 20 bij 30 meter. Hoeveel vierkante meter is de oppervlakte?

Question

3
Een banaan weegt ongeveer 150 g. Hoeveel bananen gaan er dan ongeveer in 9 kilo?

Question

4
Hoeveel liter is 1000 cl?

Question

5
Hoeveel kg is een ton?

Question

6
Een vierkant veld heeft een oppervlakte van 900 vierkante meter. Wat is de omtrek?

Question

7
Hoeveel ml gaat er in een liter?

Question

8
Als je met je rug naar het noordoosten staat, dan kijk je naar het

Question

9
60 000 kubieke decimeter is

Question

10
Een olifant weegt 5000 kg. Hoeveel ton is dat?