Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Hoeveel liter is 1000 cl?

Question

2
Een grasveld is 20 bij 30 meter. Hoeveel vierkante meter is de oppervlakte?

Question

3
1 kubieke meter = 1000 kubieke

Question

4
Wat kan het gewicht zijn van een volwassen man?

Question

5
Als je met je rug naar het noordoosten staat, dan kijk je naar het

Question

6
Een olifant weegt 5000 kg. Hoeveel ton is dat?

Question

7
Tussen oost en zuid ligt

Question

8
Een pad is 1,20 m breed en 6 m lang. Hoeveel tegels van 30 bij 30 cm heb je nodig om dit pad te kunnen leggen?

Question

9
Hoeveel kg is een ton?

Question

10
Een kaart heeft een schaal van 1 : 50 000. De afstand van de kerk naar het station is op de kaart 4 cm. Hoeveel kilometer liggen de kerk en het station uit elkaar?