Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 7
De Hollanders nemen graan en hout mee naar huis.

Wat wordt daarvan gemaakt? Vul de zinnen aan.

Van hout maken de mensen
.
Van graan maken de mensen
.