Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Hoeveel maanden van 31 dagen telt een jaar?

Question

2
Hoeveel kwartieren zitten er in 9 en een half uur?

Question

3
Hoeveel dagen zitten er in een schrikkeljaar?

Question

4
De eerste trein vertrekt om 7.00 uur. Elke 35 minuten vertrekt er een trein. Hoe laat vertrekt de vierde trein?

Question

5
Welk jaar is geen schrikkeljaar?

Question

6
Hoeveel maanden van 30 dagen heeft een jaar?

Question

7
Aan een speurtocht doen 7 groepjes mee. De tocht duurt anderhalf uur. Elke 5 minuten vertrekt er een groepje. Het eerste groepje vertrekt om 14.30 uur. Hoe laat is het laatste groepje terug?

Question

8
Hoeveel minuten is 3 x drie kwartier?

Question

9
Er gaan 18 bussen naar het voetbalstadion. Ze vertrekken om de 7 minuten. De eerste vertrekt om 15.15 uur. Hoe laat vertrekt de laatste?

Question

10
In Nederland worden ongeveer 21 baby's per uur geboren. Hoeveel baby's zijn dat per etmaal?