Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar de plaatjes in je leerlingenboek op bladzijde 26. Op de plaatjes zie je een onderdeel van de wedstrijd Sterkste man of vrouw van de wereld. Welke onderdelen kunnen nog meer bij deze wedstrijd horen? Klik de goede antwoorden aan.