Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat hoort bij recreatie?
Klik de twee goede hokjes aan.

Question

2
De Loonse en Drunense duinen zijn een Nationaal Park.
De boeren naast het Nationaal Park zijn anders gaan werken.
Waarom zijn ze dat gaan doen?

Question

3
Kijk naar deze plaatjes over het gebied van de Loonse en Drunense duinen.

A

B

C

Hoe was het eerst?
Wat gebeurde er toen?
En wat gebeurde er daarna?

De goede volgorde is:

Question

4
Kijk naar dit kaartje.

Waar liggen de Loonse en Drunense duinen?

Bij


Waar ligt Heerlen?

Bij

Question

5
Kies bij elke zin het goede woord.

Question

6
Kijk op de kaart.

Stel je voor: je fietst Heerlen uit over de Wienweg. Wat zie je dan aan de linkerkant van de weg?

Question

7
Kijk naar de kaart.

Kies bij elke vraag het goede antwoord.
Let op: drie antwoorden kun je niet gebruiken.

Question

8
1980

2006

Kijk naar deze kaarten.

Op de kaart van 2006 zie je een bochtige weg met flatgebouwen erlangs.

Wat was er in 1980 op die plek?

Question

9
Waarom is biologische melk duurder dan gewone melk?
Klik de twee goede hokjes aan.

Question

10
Waarom is er stadsuitbreiding bij Heerlen?