Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Welke vorm heeft een boomstam?

Question

2
Welke vorm heeft de aarde?

Question

3
Welke vorm heeft een flatgebouw?

Question

4
Wat meten we als we dit doen?
We vermenigvuldigen de lengte van een figuur met 4.

Question

5
Wat meten we als we dit doen?
Van een figuur tellen we de beide lengtes en de beide breedtes bij elkaar op.

Question

6
Ik ben een rechthoek, maar wel een heel bijzondere. Wat ben ik?

Question

7
Welke vorm heeft een blikje kattenvoer?

Question

8
Welke vorm heeft een leeg wc-rolletje?

Question

9
Welke vorm heeft een dobbelsteen?

Question

10
Mijn hoogte is hetzelfde als mijn breedte. Mijn breedte is hetzelfde als mijn lengte.
Wat ben ik?