Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1


Bepaal tot aan welke snelheid de eerste versnelling bij een helling van 6% gebruikt kan worden?

Question

2


Bepaal vanaf welke snelheid de tweede versnelling bij een helling van 12% gebruikt kan worden?

Question

3


Hoe hoog bedraagt de topsnelheid op de vlakke weg?

Question

4


Als de trekkracht in een versnelling hoger is als de benodigde trekkracht kun je deze gebruiken om te versnellen. Wat is de maximaal beschikbare trekkracht bij 50 km/uur op een 6% helling om te versnellen.

Question

5


Hoeveel extra trekkracht verlies je als je bij 20km/uur op een 12% helling overschakelt van de eerste naar de tweede versnelling.

Question

6


In welk jaar werd er geen vis gevangen?

Question

7


Hoeveel bedroeg de afname in de vangst tussen 1964 en 1968 per jaar?

Question

8


In welk jaar is de toename van de paaistand het grootste?

Question

9


Hoeveel jaar bedroeg de paaistand minder als het biologisch minium?

Question

10


Hoe hoog is bij een betontemperatuur van 32 oC, een windsnelheid van 30 km/h, een relatieve vochtigheid van 50% en een buitentemperatuur van 35 oC de verdamping.

Question

11


De maximale verdamping voor een goede kwaliteit beton is 1,5 kg/m2h. De buitentemperatuur is 30oC, de relatieve vochtigheid is 100% en de betontemp[eratuur is 38oC. Wat is de maximale windsnelheid om niet boven de toegestane verdamping uit te komen.

Question

12


De relatieve vochtigheid kan men door het beton nat te spuiten verhogen en daardoor de snelheid van drogen verlagen. De buitentemperatuur is 30 oC, de betontemperatuur is 30 oC, de windsnelheid is 16 km/h en de maximale verdamping voor een goede kwaliteit beton 1,5 kg/m2h. Hoe hoog is de relatieve vochtigheid.

Question

13


Als je 40 km/h wil rijden met een trapsnelheid van 110 wat moet dan je verzet zijn?

Question

14


Je snelheid is 50 km/h bij een trapsnelheid van 120. Hoe hoog is je trapsnelheid bij 20 km/h bij hetzelfde verzet.

Question

15


Hoeveel stijgt de snelheid als je overschakelt van een verzet van 6 m naar een verzet van 8 m en je trapsnelheid constant op 110 blijft.