Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke bewering is de juiste?

Question

2
In beide slaapkamers wordt tapijt gelegd. Het tapijt kost € 97,- per strekkende meter (4 meter breed). Hoeveel kost dit?Dit kost €
.

Question

3
De formule voor de omtrek van een cirkel luidt:
Omtrek = 2 x π x straal
Wat is ongeveer de middellijn van een cirkel met een omtrek van 1 m?

Question

4
Vanuit verschillende kijkpunten wordt naar de drie gebouwen gekeken.

Welk antwoord klopt?

Question

5
Naïma rijdt op de snelweg naar het zuiden. Bij het knooppunt Hoevelaken slaat hij af, zoals op de afbeelding is aangegeven.
Welke beschrijving is juist?

Question

6
Dagelijks verbruikt ons gezin ongeveer 300 liter water. Aan het eind van het jaar wordt de rekening opgesteld. Een kubieke meter water kost € 1,75.
Hoeveel moeten we betalen voor ons jaarverbruik?

Question

7
Je ziet hier een bouwwerk gemaakt met 7 dobbelstenen. Vanuit aanzicht D kun je niet exact het aantal ogen weten.

Wat is het minimale aantal ogen vanuit D?

Question

8
Welke piramide hoort NIET bij deze bouwplaat?

Piramide
kun je niet maken van deze bouwplaat.

Question

9

Je staat in een kledingzaak en kijkt in de spiegel.

Welke bewering klopt?

Question

10
Formule: kelvin = (graden Celsius) + 273,15

Bij hoeveel kelvin begint water te koken?

Bij
k.