Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Kies het juiste antwoord.
Question

2

Wat is de belangrijkste functie van het circulatiestelsel?
Question

3
Wat gebeurt er met levende cellen als je die in een hypertone oplossing legt? 

Question

4
Hoe hebben de hormonen ADH en aldosteron invloed op de bloeddruk?
Question

5
Kies het juiste antwoord.

De calciumresorptie in de dunne darm wordt geremd door
De calciumuitscheiding in de nieren wordt gestimuleerd door
De calciumresorptie in de dunne darm wordt gestimuleerd door
De calciumuitscheiding in de nieren wordt geremd door
De calciumopname door de botten wordt gestimuleerd door
Vitamine D is nodig bij de werking van
De vrijmaking van calcium uit de botten wordt gestimuleerd door
Question

6
Na een eiwitrijke maaltijd ...

Question

7

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

9
Op welke manier beïnvloedt het parathormoon de terugresorptie in de nieren?

Question

10
De cel wisselt continu stoffen met zijn omgeving uit. Welke van de hieronder genoemde begrippen hebben betrekking op actief transport via de celmembraan?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.