Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De decussatio pyramidum ligt in de pons cerebri.
Hoe meer het formatio reticularis geprikkeld wordt, hoe inactiever het lichaam wordt.
De nervi craniales behoren tot de hersenstam.
De nucleus ruber en de nucleus nigra liggen in het mesencephalon.
Functionele centra die de homeostase in het lichaam beïnvloeden, liggen in het verlengde merg.
De formatio reticularis omvat delen van het mesencephalon, de pons en de medulla oblongata.
De medulla oblongata bevat schakelcentra van de extrapiramidale banen.
Question

2
Hoe heet de stof die de urine geel kleurt?

Question

3

Op welke manier wordt de insulineproductie teruggekoppeld?
Question

4
Op welke manier beïnvloedt het parathormoon de terugresorptie in de nieren?

Question

5

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Glycogeenopslag vindt voornamelijk in de lever plaats.
Bij toename van het glucagongehalte daalt de glucoseconcentratie in het bloed.
Insuline bevordert de glucoseopname in de cellen.
Insuline stimuleert de vorming van glycogeen.
Glycogeen wordt onder invloed van insuline afgebroken.
Als de bloedsuikerwaarde te laag is, neemt de glucagonproductie toe.
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Renine is een weefselhormoon.
Angiotensine heeft een bloeddrukverhogend effect in het hele lichaam.
Onder invloed van angiotensine vindt vasodilatie van de arteriolen plaats.
Renine stimuleert de omzetting van angiotensinogeen in angiotensine.
Zodra de bloeddruk stijgt, wordt renine aan het bloed afgegeven.
Question

7

Waar in de niereenheid vindt terugresorptie van de meeste glucose plaats?
Question

8

Hoeveel milliliter water verliest het lichaam per etmaal door verdamping, uitscheiding en ontlasting?
Question

9

Wat gebeurt er als de hypofyse door de concentratie thyroxine in het bloed negatief teruggekoppeld wordt?
Question

10

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.