Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Bij inspanning kan de schiltemperatuur oplopen tot 39° Celsius.
Als de omgevingstemperatuur 20° Celsius is, kan de temperatuur in de huid van je handen ook tot 20° Celsius dalen.
Bij inspanning kan de kerntemperatuur oplopen tot wel 39° Celsius.
De schiltemperatuur bij de mens in rust is rond de 33° Celsius.
De kerntemperatuur bij de mens in rust is 37°-38° Celsius.
De lever heeft de hoogste temperatuur van het lichaam.
Wanneer je iemands temperatuur opneemt, meet je de schiltemperatuur.
Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De nucleus ruber en de nucleus nigra liggen in het mesencephalon.
De medulla oblongata bevat schakelcentra van de extrapiramidale banen.
De decussatio pyramidum ligt in de pons cerebri.
Hoe meer het formatio reticularis geprikkeld wordt, hoe inactiever het lichaam wordt.
De nervi craniales behoren tot de hersenstam.
De formatio reticularis omvat delen van het mesencephalon, de pons en de medulla oblongata.
Functionele centra die de homeostase in het lichaam beïnvloeden, liggen in het verlengde merg.
Question

4

Wat is van toepassing op zweet en zweetklieren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Calcitonine remt calciumuitscheiding door de nieren.
Vitamine D is noodzakelijk voor de goede werking van het parathormoon.
Calcitonine verhoogt het calciumgehalte van de botten.
Calcitonine wordt in de bijschildklieren gevormd.
Het parathormoon en calcitonine zijn elkaars antagonisten.
De cellen die calcitonine maken, worden C-cellen genoemd.
Question

7
Hoe heet de stof die de urine geel kleurt?

Question

8

Op welke manier wordt de insulineproductie teruggekoppeld?
Question

9
Wat kan de oorzaak zijn van vochtophoping (oedeem) in de weefsels?

Question

10

Hoeveel voorurine produceren de niereenheden ongeveer per 24 uur?