Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoeveel liter water zit er ongeveer in het lichaam van de standaardmens?

Question

2
Op welke manier beïnvloedt aldosteron de mineralenhuishouding van het bloedplasma?
Question

3
Hoe heet de stof die de urine geel kleurt?

Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Onder invloed van angiotensine vindt vasodilatie van de arteriolen plaats.
Renine is een weefselhormoon.
Angiotensine heeft een bloeddrukverhogend effect in het hele lichaam.
Renine stimuleert de omzetting van angiotensinogeen in angiotensine.
Zodra de bloeddruk stijgt, wordt renine aan het bloed afgegeven.
Question

6
Op welke manier werken de nieren regulerend op de zuurgraad van het bloed?
Question

7
Hoe hebben de hormonen ADH en aldosteron invloed op de bloeddruk?
Question

8
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Na een eiwitrijke maaltijd ...

Question

10

Hoeveel voorurine produceren de niereenheden ongeveer per 24 uur?