Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De lever is in staat nieuwe eiwitten te vormen.
In de lever worden giftige stoffen onwerkzaam gemaakt.
De lever scheidt de gal rechtstreeks in het duodenum af.
In de lever vindt opslag van vetten en glucose plaats.
In de lever vindt aanmaak van cholesterol plaats.
In de lever vindt aanmaak van rode bloedcellen plaats.
In de lever vindt gluconeogenese plaats.
In de lever wordt ureum omgezet in ammoniak.
Question

3

Op welke manier wordt de insulineproductie teruggekoppeld?
Question

4

Hoeveel milliliter water verliest het lichaam per etmaal door verdamping, uitscheiding en ontlasting?
Question

5
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

6
Hoe heet de stof die de urine geel kleurt?

Question

7
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
In de longen wordt koolstofdioxide uit het u.m. opgenomen en aan het i.m. afgegeven.
De door de schildklier afgegeven hormonen worden door het darmkanaal naar de cellen vervoerd.
De afvalstoffen die het urinewegstelsel uitscheidt zijn onder andere ureum, zouten en koolstofdioxide.
In de hersenen wordt koolstofdioxide opgenomen in het bloed en zuurstof afgestaan aan de hersencellen.
Question

9
Waar bevindt zich het meeste water in het lichaam van de standaardmens?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.