Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De prikkel van het hering-breuerreflex is de rekkingstoestand van de wand van de alveoli.
Zodra de pH van het bloed te laag wordt, versnelt de ademhaling.
Delen van het verlengde merg en de hersenstam hebben invloed op de regulatie van de ademhaling.
Het ademcentrum wordt remmend teruggekoppeld zodra de PCO2 van het bloed te hoog wordt.
De chemosensoren in de aortaboog en de arteriae carotis communis zijn alleen gevoelig voor de pH.
De belangrijkste prikkel voor het ademcentrum om de ademhaling te versnellen is de daling van de zuurstofspanning van het bloed.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Op welke manier wordt de insulineproductie teruggekoppeld?
Question

4
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?
Question

5
Waar bevindt zich het meeste water in het lichaam van de standaardmens?
Question

6
Hoe heet de stof die de urine geel kleurt?

Question

7
Hoe hebben de hormonen ADH en aldosteron invloed op de bloeddruk?
Question

8

Waar in de niereenheid vindt terugresorptie van de meeste glucose plaats?
Question

9
Op welke manier werken de nieren regulerend op de zuurgraad van het bloed?
Question

10
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.