Questionmark Perception
Jun 18 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
De cel wisselt continu stoffen met zijn omgeving uit. Welke van de hieronder genoemde begrippen hebben betrekking op actief transport via de celmembraan?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

3

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Question

4

Wat wordt bedoeld met hemostase?
Question

5
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

Onder invloed van ADH vindt in de nieren terugresorptie van water plaats. Waar gebeurt deze terugresorptie?
Question

7
Kies het juiste antwoord.
Question

8

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

Wat is van toepassing op zweet en zweetklieren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Wat is de belangrijkste functie van het circulatiestelsel?