Questionmark Perception
Dec 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Wat gebeurt er met levende cellen als je die in een hypertone oplossing legt? 

Question

3

Hoeveel milliliter water verliest het lichaam per etmaal door verdamping, uitscheiding en ontlasting?
Question

4
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5
Na een eiwitrijke maaltijd ...

Question

6
Kies het juiste antwoord.

Vitamine D is nodig bij de werking van
De calciumresorptie in de dunne darm wordt gestimuleerd door
De calciumresorptie in de dunne darm wordt geremd door
De calciumuitscheiding in de nieren wordt geremd door
De vrijmaking van calcium uit de botten wordt gestimuleerd door
De calciumuitscheiding in de nieren wordt gestimuleerd door
De calciumopname door de botten wordt gestimuleerd door
Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De medulla oblongata bevat schakelcentra van de extrapiramidale banen.
De decussatio pyramidum ligt in de pons cerebri.
De formatio reticularis omvat delen van het mesencephalon, de pons en de medulla oblongata.
De nervi craniales behoren tot de hersenstam.
De nucleus ruber en de nucleus nigra liggen in het mesencephalon.
Functionele centra die de homeostase in het lichaam beïnvloeden, liggen in het verlengde merg.
Hoe meer het formatio reticularis geprikkeld wordt, hoe inactiever het lichaam wordt.
Question

8
Op welke manier beïnvloedt aldosteron de mineralenhuishouding van het bloedplasma?
Question

9

Waar in de niereenheid vindt terugresorptie van de meeste glucose plaats?
Question

10

Wat gebeurt er als de hypofyse door de concentratie thyroxine in het bloed negatief teruggekoppeld wordt?