Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat gebeurt er met levende cellen als je die in een hypertone oplossing legt? 

Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Op welke manier beïnvloedt aldosteron de mineralenhuishouding van het bloedplasma?
Question

4

Wat is van toepassing op de elektrolyten in het bloed? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De chemosensoren in de aortaboog en de arteriae carotis communis zijn alleen gevoelig voor de pH.
De prikkel van het hering-breuerreflex is de rekkingstoestand van de wand van de alveoli.
De belangrijkste prikkel voor het ademcentrum om de ademhaling te versnellen is de daling van de zuurstofspanning van het bloed.
Delen van het verlengde merg en de hersenstam hebben invloed op de regulatie van de ademhaling.
Zodra de pH van het bloed te laag wordt, versnelt de ademhaling.
Het ademcentrum wordt remmend teruggekoppeld zodra de PCO2 van het bloed te hoog wordt.
Question

6

Wat is de belangrijkste functie van het circulatiestelsel?
Question

7
Na een eiwitrijke maaltijd ...

Question

8

Hieronder staan gebeurtenissen die deel uitmaken van het bloedstollingproces. Zet de gebeurtenissen in chronologische volgorde. Begin bij de verwonding.

Question

9

Tussen welke normaalwaarden schommelt de glucoseconcentratie van het bloed gedurende een etmaal?
Question

10
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.