Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hoe komt het dat er altijd geconjugeerde bilirubine in je bloed zit?
Question

2
Op welke manier beïnvloedt het parathormoon de terugresorptie in de nieren?

Question

3
Op welke manier beïnvloedt aldosteron de mineralenhuishouding van het bloedplasma?
Question

4

Waar in het lichaam bevinden zich temperatuurgevoelige sensoren?
Question

5

Hoeveel voorurine produceren de niereenheden ongeveer per 24 uur?
Question

6

Op welke manier wordt de insulineproductie teruggekoppeld?
Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Delen van het verlengde merg en de hersenstam hebben invloed op de regulatie van de ademhaling.
De chemosensoren in de aortaboog en de arteriae carotis communis zijn alleen gevoelig voor de pH.
Zodra de pH van het bloed te laag wordt, versnelt de ademhaling.
Het ademcentrum wordt remmend teruggekoppeld zodra de PCO2 van het bloed te hoog wordt.
De prikkel van het hering-breuerreflex is de rekkingstoestand van de wand van de alveoli.
De belangrijkste prikkel voor het ademcentrum om de ademhaling te versnellen is de daling van de zuurstofspanning van het bloed.
Question

8

Wat wordt bedoeld met hemostase?
Question

9

Wat is de belangrijkste functie van het circulatiestelsel?
Question

10
Wat verstaat men onder homeostase?