Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

3
Hoe hebben de hormonen ADH en aldosteron invloed op de bloeddruk?
Question

4
Wat gebeurt er met levende cellen als je die in een hypertone oplossing legt? 

Question

5

Hoeveel voorurine produceren de niereenheden ongeveer per 24 uur?
Question

6
Hoeveel liter water zit er ongeveer in het lichaam van de standaardmens?

Question

7
Wat is de functie van de bloed-liquorbarrière?
Question

8

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

Wat wordt bedoeld met hemostase?
Question

10
Wat kan de oorzaak zijn van vochtophoping (oedeem) in de weefsels?