Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
De Nederlandse vorm van economische orde noemt men wel een georiënteerde markteconomie. Wat houdt dit in?


Question

2
Een van de grondvormen van economische orde is het democratisch budgetmechanisme.
In welk van de onderstaande gevallen vind je hiervan een voorbeeld?


Question

3
Het type economische orde in Nederland duidt men ook wel aan met de term Poldermodel.
Wat bedoelt men daarmee?


Question

4
Van welk element van economische orde binnen de onderneming is sprake bij de zogeheten ondernemingsraad?


Question

5
Welk type economische orde staat centraal binnen de ondernemingen in Nederland?

Question

6
In welk van de onderstaande marktvormen is het meest sprake van consumentensoevereiniteit?


Question

7
In welk van de onderstaande gevallen is sprake van een collectief goed?


Question

8
Hoe noemen we het overhevelen van productie die voorheen door de overheid werd verzorgd naar de particuliere sector?


Question

9
Decentrale besluitvorming heeft een aantal voordelen boven centrale besluitvorming.
Noem er een.

Question

10
Productie door de overheid vertoont vaak een aantal tekortkomingen. In welk van de onderstaande gevallen is geen sprake van zo'n tekortkoming?