Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Heb je zin om maandag te komen ? (lunchen)

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Wat is de juiste spelling?

Question

4
De verleden tijd van 'timen' is
ik

Question

5
Wat is de juiste spelling?

Question

6
Wat is de juiste spelling?

Question

7
Wat is de juiste spelling?

Question

8
Rolf zijn nieuwe boek volgende week. (promoten)

Question

9
Oran al toen hij pas 6 jaar oud was. (rock-'n-rollen)

Question

10
Krijgt het voltooid deelwoord een -d of een -t?

geshop

Question

11
Maak het voltooid deelwoord.

designen -

Question

12
Wat is de juiste spelling?

Question

13
Krijgt het voltooid deelwoord een -d of een -t?

gepool

Question

14
Maak het voltooid deelwoord.

editen -

Question

15
Wat is de juiste spelling?