Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Wat is de juiste spelling?

Question

2
De verleden tijd van 'racen' is

ik

Question

3
Wat is de juiste spelling?

Vorige week heeft Sjon nog
. (crossen)

Question

4
Vervoeg het werkwoord.

jij ook vroeger om je auto te starten? (choken)

Question

5
je broer nog steeds? (freelancen)

Question

6
Krijgt het voltooid deelwoord een -d of een -t?

gecoach

Question

7
Wat is de juiste spelling?

Question

8
Maak het voltooid deelwoord.

designen -

Question

9
Wat is de juiste spelling?

Question

10
Wat is de juiste spelling?

Question

11
Lars is gek op . (house + muziek)

Question

12
Wat is de juiste spelling?

Question

13
Wat is de juiste spelling?

Marjolein heeft toch eerst altijd met tien vingers
? (typen)

Question

14
Wat is de juiste spelling?

Question

15
Wat is de juiste spelling?