Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
De tegenwoordige tijd van 'scoren' is

ik

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Wat is de juiste spelling?

Question

4
Krijgt het voltooid deelwoord een -d of een -t?

gedownloa

Question

5
Wat is de juiste spelling?

Question

6
Wat is de juiste spelling?

Question

7
Wat is de juiste spelling?

Question

8
je broer nog steeds? (freelancen)

Question

9
Wat is de juiste spelling?

Question

10
Wat is de juiste spelling?

Question

11
Maak het voltooid deelwoord.

tossen -

Question

12
Het zit op de bank en het . (zappen)

Question

13
Met zijn vader heeft Isidor al veel door Nederland . (mountainbiken)

Question

14
Wat is de juiste spelling?

Question

15
Wat is de juiste spelling?