Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

De huid bestaat van buiten naar binnen uit ...
Question

4

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?

Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

In de huid wordt onder invloed van de zon een op cholesterol lijkende provitamine gemaakt. Van welke vitamine is dit een voorstadium?
Question

7

Hieronder staan de lagen van de epidermis. Zet ze in de goede volgorde, begin bij de laag met de oudste cellen.

Question

8

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De epidermis bestaat uit meerlagig plaveiselepitheel.
Melanocyten zitten in de stratum basale.
In de stratum granulosum vindt melaninevorming plaats.
De epidermis heeft een eigen vascularisatie.
De cellen in de stratum lucidum kunnen na huidbeschadiging tot deling overgaan.
De huidlijsten zijn het gevolg van de dermale papillen.
Question

9

Waaruit bestaat het grootste deel van de dermis?
Question

10
Vul in: epidermis of dermis.


Haren groeien vanuit de
.
De papillae corii maken deel uit van de
.
Aan de stratum reticulare in de
ontleent de huid haar rekbaarheid en veerkracht.
De gevoelszintuigen van de huid bevinden zich in de
.
Zweetklieren groeien vanuit de
.
De doorbloeding van de huid gebeurt door bloedvaten in de
.
Nagels groeien vanuit de
.
Question

11

Wat gebeurt er als in de huid op meerdere plaatsen de m. erector pilorum wordt aangespannen?
Question

12

Wat is van toepassing op zweet en zweetklieren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

13
Waar bevinden zich cerumen producerende zweetklieren?
Question

14

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

15
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

16
Welke drie vaatnetwerken vind je van binnen naar buiten in de huid?
Question

17
Wat gebeurt er als vasoconstrictie in het subpapillaire vaatnetwerk optreedt?
Question

18
Hoe heten de capillaire dwarsverbindingen tussen de venen en arteriolen van de drie vaatnetwerken in de huid?
Question

19

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

20

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Bij inspanning kan de schiltemperatuur oplopen tot 39° Celsius.
De lever heeft de hoogste temperatuur van het lichaam.
Wanneer je iemands temperatuur opneemt, meet je de schiltemperatuur.
Als de omgevingstemperatuur 20° Celsius is, kan de temperatuur in de huid van je handen ook tot 20° Celsius dalen.
Bij inspanning kan de kerntemperatuur oplopen tot wel 39° Celsius.
De kerntemperatuur bij de mens in rust is 37°-38° Celsius.
De schiltemperatuur bij de mens in rust is rond de 33° Celsius.
Question

21
Kies de juiste antwoorden.


Wanneer door het lichaam warmte aan de omgeving afgegeven wordt, zonder dat er sprake is van lichamelijk contact, is sprake van
Wanneer je met warme handen een koud voorwerp pakt, vindt warmteoverdracht plaats. Dit soort warmteoverdracht heet

De huid koelt af door
van zweet.
Wanneer de kerntemperatuur hoger is dan normaal, is sprake van

Wanneer je bloost vindt in oppervlakkig gelegen vaatnetwerken van de huid
plaats.
Bleek zien van de kou is het gevolg van
in de oppervlakkig gelegen vaatnetwerken in de huid.
Question

22

Waar in het lichaam bevinden zich temperatuurgevoelige sensoren?