Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 22 en 23 in je leerlingenboek. In veel apparaten zitten tandwielen. In welke van de volgende apparaten zitten tandwielen? Kruis de goede antwoorden aan.