Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
In welke tijd leefden de jagers en de boeren?

Question

2
Wie is Ötzi?.
Klik het goede antwoord aan.

Question

3
Waarvoor gebruikte Iugas houtskool?
Klik het goede antwoord aan.

Question

4
Wat is een werktuig?

Question

5
Wat is dateren?

Question

6
Hoe zag een hunebed er vroeger uit?
Klik het goede antwoord aan.

Question

7
Wat wordt er bedoeld met de Steentijd?
Klik het goede antwoord aan.

Question

8
Hoe heet de leider van de Bataafse Opstand?

Question

9
Toen de Romeinen uit Nederland weggingen, kwamen er andere volkeren.
Welke volken zijn dat?
Klik de twee goede namen.

Question

10
Wat is een ander woord voor thermen?
Klik het goede antwoord aan.

Question

11
Door welke constructie waren Romeinse gebouwen erg sterk?
Klik het goede antwoord aan.

Question

12
Welke taal spraken de Romeinen?
Klik het goede antwoord aan.