Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?

Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Wat gebeurt er als in de huid op meerdere plaatsen de m. erector pilorum wordt aangespannen?
Question

5
Wat gebeurt er als vasoconstrictie in het subpapillaire vaatnetwerk optreedt?
Question

6
Welke drie vaatnetwerken vind je van binnen naar buiten in de huid?
Question

7

Hieronder staan de lagen van de epidermis. Zet ze in de goede volgorde, begin bij de laag met de oudste cellen.

Question

8

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Als de omgevingstemperatuur 20° Celsius is, kan de temperatuur in de huid van je handen ook tot 20° Celsius dalen.
Bij inspanning kan de schiltemperatuur oplopen tot 39° Celsius.
Bij inspanning kan de kerntemperatuur oplopen tot wel 39° Celsius.
Wanneer je iemands temperatuur opneemt, meet je de schiltemperatuur.
De kerntemperatuur bij de mens in rust is 37°-38° Celsius.
De schiltemperatuur bij de mens in rust is rond de 33° Celsius.
De lever heeft de hoogste temperatuur van het lichaam.
Question

10

Welke verschijnselen horen bij een inflammatio?