Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Welke verschijnselen horen bij een inflammatio?
Question

2

Hieronder staan de lagen van de epidermis. Zet ze in de goede volgorde, begin bij de laag met de oudste cellen.

Question

3

Wat zijn de kenmerken van niet-specifieke immuniteit?
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Wat is van toepassing op zweet en zweetklieren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

Wat is van toepassing op histamine? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De cellen in de stratum lucidum kunnen na huidbeschadiging tot deling overgaan.
Melanocyten zitten in de stratum basale.
De huidlijsten zijn het gevolg van de dermale papillen.
In de stratum granulosum vindt melaninevorming plaats.
De epidermis heeft een eigen vascularisatie.
De epidermis bestaat uit meerlagig plaveiselepitheel.
Question

9
Waar bevinden zich cerumen producerende zweetklieren?
Question

10

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.