Questionmark Perception
Dec 11 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Wat gebeurt er als in de huid op meerdere plaatsen de m. erector pilorum wordt aangespannen?
Question

3
Vul in: epidermis of dermis.


Haren groeien vanuit de
.
De papillae corii maken deel uit van de
.
Aan de stratum reticulare in de
ontleent de huid haar rekbaarheid en veerkracht.
De gevoelszintuigen van de huid bevinden zich in de
.
Zweetklieren groeien vanuit de
.
De doorbloeding van de huid gebeurt door bloedvaten in de
.
Nagels groeien vanuit de
.
Question

4

Waaruit bestaat het grootste deel van de dermis?
Question

5
Welke drie vaatnetwerken vind je van binnen naar buiten in de huid?
Question

6

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Waar in het lichaam bevinden zich temperatuurgevoelige sensoren?
Question

8

Wat is van toepassing op histamine? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

9

In de huid wordt onder invloed van de zon een op cholesterol lijkende provitamine gemaakt. Van welke vitamine is dit een voorstadium?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.