Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De lever heeft de hoogste temperatuur van het lichaam.
De schiltemperatuur bij de mens in rust is rond de 33° Celsius.
Wanneer je iemands temperatuur opneemt, meet je de schiltemperatuur.
Bij inspanning kan de schiltemperatuur oplopen tot 39° Celsius.
Als de omgevingstemperatuur 20° Celsius is, kan de temperatuur in de huid van je handen ook tot 20° Celsius dalen.
De kerntemperatuur bij de mens in rust is 37°-38° Celsius.
Bij inspanning kan de kerntemperatuur oplopen tot wel 39° Celsius.
Question

2

Wat is van toepassing op zweet en zweetklieren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3

Wat gebeurt er als in de huid op meerdere plaatsen de m. erector pilorum wordt aangespannen?
Question

4

Wat is van toepassing op histamine? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

5

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6
Hoe heten de capillaire dwarsverbindingen tussen de venen en arteriolen van de drie vaatnetwerken in de huid?
Question

7

De huid bestaat van buiten naar binnen uit ...
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Welke verschijnselen horen bij een inflammatio?
Question

10
Wat gebeurt er als vasoconstrictie in het subpapillaire vaatnetwerk optreedt?