Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Welke verschijnselen horen bij een inflammatio?
Question

2

De huid bestaat van buiten naar binnen uit ...
Question

3

Wat gebeurt er als in de huid op meerdere plaatsen de m. erector pilorum wordt aangespannen?
Question

4

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?

Question

5

Wat zijn de kenmerken van niet-specifieke immuniteit?
Question

6
Waar bevinden zich cerumen producerende zweetklieren?
Question

7

Hieronder staan de lagen van de epidermis. Zet ze in de goede volgorde, begin bij de laag met de oudste cellen.

Question

8

In de huid wordt onder invloed van de zon een op cholesterol lijkende provitamine gemaakt. Van welke vitamine is dit een voorstadium?
Question

9

Wat is van toepassing op histamine? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

10
Vul in: epidermis of dermis.


Haren groeien vanuit de
.
De papillae corii maken deel uit van de
.
Aan de stratum reticulare in de
ontleent de huid haar rekbaarheid en veerkracht.
De gevoelszintuigen van de huid bevinden zich in de
.
Zweetklieren groeien vanuit de
.
De doorbloeding van de huid gebeurt door bloedvaten in de
.
Nagels groeien vanuit de
.