Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Hieronder staan de lagen van de epidermis. Zet ze in de goede volgorde, begin bij de laag met de oudste cellen.

Question

4

Wat is van toepassing op histamine? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

5
Waar bevinden zich cerumen producerende zweetklieren?
Question

6
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?

Question

8

Waar in het lichaam bevinden zich temperatuurgevoelige sensoren?
Question

9
Wat gebeurt er als vasoconstrictie in het subpapillaire vaatnetwerk optreedt?
Question

10

Wat zijn de kenmerken van niet-specifieke immuniteit?