Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Wat is waar? Klik de vijf goede antwoorden aan.