Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 7
Kijk naar de volgende zinnen. Zijn ze goed of fout? Klik de goede zinnen aan.