Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Meewerken aan de beleidsdoelstellingen van de organisatie is belangrijk. Waarom? Er kunnen meer antwoorden juist zijn.

Question

2
Wat betekent het bewaken van de voorwaarden voor een verantwoorde beroepsuitoefening?

Question

3
Wat zijn kenmerken van een professie? Beantwoord de vraag door bij onderstaande kenmerken aan te geven welke er juist zijn.

Question

4
Wat betekent professionele autonomie? Er kunnen meer antwoorden juist zijn.

Question

5
Wat houdt het begrip ‘professionele logica’ in?

Question

6
Welke spanningen tussen functie en beroep zijn denkbaar? Er kunnen meer antwoorden juist zijn.

Question

7
Wat kun je doen om te werken met voldoende professionele autonomie? Er kunnen meer antwoorden juist zijn.

Question

8
Wat betekent ‘Moral management’? Er kunnen meer antwoorden juist zijn.

Question

9
Wat is een lerende professional? Kies het antwoord dat het meest juist is.