Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Met de kunnen de lensbanden aangetrokken worden.
De plaats waar de N. opticus de oogbol verlaat wordt
genoemd.
Door ontspanning van de
wordt de doorsnede van de iris kleiner.
De achtergrond van het oog wordt
genoemd. Deze is bij het oogspiegelen zichtbaar.
De plaats van de retina waar zich uitsluitende kegeltjes bevinden, heet de

Door ontspanning van de
wordt de doorsnede van de pupil groter.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Bij gebrek aan welke vitamine kan nachtblindheid optreden?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Uit welke lagen bestaat de oogbol van buiten naar binnen?
Question

7
Langs welke hersenzenuwen lopen impulsen bij de smaakgewaarwording?
Question

8

Hoeveel keer worden de geluidstrillingen in het middenoor versterkt?
Question

9
In een sportzaal hangt een bedompte geur, die je bij binnenkomst goed ruikt. Na een tijdje valt de geur je niet meer op. Welk verschijnsel treedt hier op?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.