Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De drie gehoorbeentjes zijn van buiten naar binnen: incus, malleus en stapes.
Het benig labyrint omvat zowel het gehoororgaan als het evenwichtsorgaan.
Via het ronde venster doven de trillingen in het binnenoor uit.
Zowel het uitwendig oor als het middenoor zijn gevuld met lucht.
De stapes is via het ronde venster met het binnenoor verbonden.
Het vocht in het benig labyrint wordt perilymfe genoemd.
Het ovale venster sluit aan op de scala tympani.
Question

3

Tot welke laag van de oogbol behoort de iris?
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Waardoor kunnen de hersenen een zwakke prikkel van een sterke prikkel onderscheiden?
Question

6

Uit welke lagen bestaat de oogbol van buiten naar binnen?
Question

7

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Het benige labyrint is gevuld met
Het
is het centrale deel van het benige labyrint en bevat twee zakvormige verwijdingen.
Het vliezige labyrint is gevuld met

De vloeistof rond de cilia van de sensoren in de sacculus en utriculus is verzwaard met

Draaiingen van het hoofd worden waargenomen met de

Afferente zenuwvezels vanuit het evenwichtsorgaan vormen de

De evenwichtszenuw verenigt zich samen met de
tot de N. octavus.
Question

8

Wat is de functie van de buis van Eustachius?
Question

9

Wanneer je iets in de verte ziet ...
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.