Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Met de kunnen de lensbanden aangetrokken worden.
De plaats waar de N. opticus de oogbol verlaat wordt
genoemd.
Door ontspanning van de
wordt de doorsnede van de iris kleiner.
De achtergrond van het oog wordt
genoemd. Deze is bij het oogspiegelen zichtbaar.
De plaats van de retina waar zich uitsluitende kegeltjes bevinden, heet de

Door ontspanning van de
wordt de doorsnede van de pupil groter.
Question

3
Hoe komt het dat bij iemand die uitgehongerd is, de oogbollen dieper in de oogkas liggen ('holle ogen' krijgt)?
Question

4
Smaaksensoren zijn ...
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Uit welke lagen bestaat de oogbol van buiten naar binnen?
Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De stapes is via het ronde venster met het binnenoor verbonden.
Het ovale venster sluit aan op de scala tympani.
Via het ronde venster doven de trillingen in het binnenoor uit.
Het vocht in het benig labyrint wordt perilymfe genoemd.
Het benig labyrint omvat zowel het gehoororgaan als het evenwichtsorgaan.
Zowel het uitwendig oor als het middenoor zijn gevuld met lucht.
De drie gehoorbeentjes zijn van buiten naar binnen: incus, malleus en stapes.
Question

8
In een sportzaal hangt een bedompte geur, die je bij binnenkomst goed ruikt. Na een tijdje valt de geur je niet meer op. Welk verschijnsel treedt hier op?
Question

9

Welke delen van het oog zijn lichtgeleidend? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.