Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Door welke hersenzenuwen worden de musculi bulbi aangestuurd?
Question

3

Wanneer je iets in de verte ziet ...
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Hoeveel keer worden de geluidstrillingen in het middenoor versterkt?
Question

6

Wat is van toepassing op de geluidwaarneming? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Door welke prikkel ontstaat in de zenuwvezels van de spierspoel een impuls?
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.