Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waar in het cerebrum komen de sensorische impulsen vanuit de huid aan?
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Het benige labyrint is gevuld met
Het
is het centrale deel van het benige labyrint en bevat twee zakvormige verwijdingen.
Het vliezige labyrint is gevuld met

De vloeistof rond de cilia van de sensoren in de sacculus en utriculus is verzwaard met

Draaiingen van het hoofd worden waargenomen met de

Afferente zenuwvezels vanuit het evenwichtsorgaan vormen de

De evenwichtszenuw verenigt zich samen met de
tot de N. octavus.
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wanneer je iets in de verte ziet ...
Question

7
Waardoor kunnen de hersenen een zwakke prikkel van een sterke prikkel onderscheiden?
Question

8

Tot welke laag van de oogbol behoort de iris?
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Wanneer je van licht naar donker gaat, contraheert de
Pupilvernauwing wordt veroorzaakt door de
Wanneer je van donker naar licht gaat, contraheert de
Pupilverwijding wordt veroorzaakt door de
Wanneer de iris in doorsnede groter wordt, ontspant de