Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Door welke prikkel ontstaat in de zenuwvezels van de spierspoel een impuls?
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Wat gebeurt er als de m. ciliaris contraheert?
Question

6

Hoeveel keer worden de geluidstrillingen in het middenoor versterkt?
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Langs welke structuren verlopen achtereenvolgens de impulsen vanaf de retina tot aan de plaats van verwerking in het cerebrum? Begin bij de retina.

Question

10
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.