Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Door welke hersenzenuwen worden de musculi bulbi aangestuurd?
Question

5

Waar in het cerebrum arriveren de impulsen die in de linkerhelft van de retina van het rechter oog ontstaan?
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Wanneer je iets in de verte ziet ...
Question

8
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Wanneer je van licht naar donker gaat, contraheert de
Wanneer je van donker naar licht gaat, contraheert de
Pupilvernauwing wordt veroorzaakt door de
Wanneer de iris in doorsnede groter wordt, ontspant de
Pupilverwijding wordt veroorzaakt door de
Question

9
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
De zijn koudesensoren in de huid.
De
zijn mechanosensoren die gevoelig zijn voor duwkracht op de huid.
De
nemen zeer lichte aanrakingen van de huid waar.
Iets 'op de tast' herkennen is mogelijk door de

De
zijn warmtesensoren in de huid.