Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waar in het cerebrum komen de sensorische impulsen vanuit de huid aan?
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het reukslijmvlies bevat zo'n 100 miljoen reuksensoren.
De bulbus olfactorius bestaat uit de uiteinden van de cilia van de reuksensoren.
Het reukslijmvlies bevindt zich onder in de linker en rechter neusholte.
De N. olfactorius heeft verbindingen met de hersenstam, het limbische systeem, de hypothalamus en de cortex cerebri.
De reuksensoren kunnen duizenden primaire geuren onderscheiden.
De N. olfactorius is de eerste hersenzenuw.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Door welke hersenzenuwen worden de musculi bulbi aangestuurd?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
Reuksensoren zijn ...
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Wat is de functie van de buis van Eustachius?
Question

9

Waar in het cerebrum komen de lichtprikkels uit het linker gezichtsveld terecht?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.