Questionmark Perception
Jun 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

2
Wat is van toepassing op bloed?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.
Question

4
Het lichaam wordt globaal ingedeeld in drie delen, die grote functionele en anatomische verschillen met elkaar vertonen. Welke drie delen worden hier bedoeld?
Question

5
Kies de juiste antwoorden.

Question

6
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I De bouw van een orgaansysteem bepaalt de functiemogelijkheden van dat orgaansysteem.
II Delen van het lichaam die gemist kunnen worden (bijvoorbeeld de keelamandelen) hebben geen functie.
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Welke van de hieronder genoemde functies kunnen niet door epitheel uitgeoefend worden?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.