Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

2
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

 

Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De elleboog ligt proximaal van de pols.
De ligging van de navel is superior aan het hoofd.
In de wervelkolom liggen de nekwervels caudaal van de borstwervels.
Het schouderblad ligt mediaal van het borstbeen.
Perifeer betekent aan het uiteinde gelegen.
Met ventraal kun je de voorkant van het lichaam aangeven.
Question

5
Vul in: anabole of katabole

Biochemische reacties in de cel waarbij grotere moleculen in kleinere worden omgezet en waarbij energie beschikbaar komt noem je
reacties.
Biochemische reacties in de cel waarbij kleinere moleculen in grotere worden omgezet en waarbij energie nodig is noem je
reacties.
Als in de cel assimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Als in de cel dissimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Bij palmaire flexie bewegen de vingers in de richting van de handpalm.
De beweging van de voet richting de wreef wordt lateroflexie genoemd.
Het tegengestelde van supinatie is pronatie.
Met flexie wordt een strekbeweging aangeduid.
Flexie is het tegengestelde van extensie.
Bij supinatie draai je de handpalmen naar beneden.
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
De onderzoeksmethode waarbij met een stethoscoop naar geluiden van het lichaam geluisterd wordt, noem je ...
Question

9
Welke organen liggen in het mediastinum?

Question

10
Wat is kenmerkend voor epitheel?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.