Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Een bouwelement van het lichaam, zoals een bovenbeen, bestaat uit een deel van het skelet met de bijbehorende weke delen. Geef de juiste volgorde van onderstaande weefsels aan, van binnen naar buiten, bij transversale doorsnede van het bovenbeen.

Question

2
Kies het juiste antwoord. <br> <br>
De kringspieren rond het oog bestaan uit
Spieren met een prikkelautomaat bestaan uit
In de biceps bevindt zich
In de longblaasjes bevindt zich
Spierweefsel dat snel contraheert, maar ook snel moe is, noem je
Onwillekeurige spieren zijn opgebouwd uit
Intercalaire schijven vind je in
De kringspieren in de wand van het darmkanaal bestaan uit
Question

3
Hoe is de zelfhandhaving van de mens mogelijk?
Question

4
Maak de juiste keuze. Vul de zin aan. <br> <br>
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

6
Tot welke weefselsoort behoort een trilhaarcel?
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Wat is van toepassing op de anatomische houding, zoals gehanteerd in de functionele anatomie? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

9
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?