Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is de basaalmembraan?
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De huid is te beschouwen als een functiesysteem.
Transport van voedingsstoffen naar de cellen is de taak van het spijsverteringsstelsel.
Voortplanting is een vegetatieve functie.
Het op elkaar afstemmen van de vegetatieve functies noem je vegetatieve sensoriek.
De temperatuur van badwater neem je waar door middel van vegetatieve sensoren.
Vegetatieve functies zijn functies die ten dienste staan van het levensonderhoud van cellen.
Question

3
Het lichaam wordt globaal ingedeeld in drie delen, die grote functionele en anatomische verschillen met elkaar vertonen. Welke drie delen worden hier bedoeld?
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De elleboog ligt proximaal van de pols.
Het schouderblad ligt mediaal van het borstbeen.
De ligging van de navel is superior aan het hoofd.
In de wervelkolom liggen de nekwervels caudaal van de borstwervels.
Perifeer betekent aan het uiteinde gelegen.
Met ventraal kun je de voorkant van het lichaam aangeven.
Question

7
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

8
Vul in. Kies uit: viscerale of pariƫtale.

Van een sereus vlies wordt het binnenblad het
blad genoemd.
Het buitenblad van een sereus vlies heet het
blad.
Het
blad van de pleura is met de longen vergroeid.
Het
blad van de pleura wordt het longvlies genoemd.
Het
blad van het peritoneum is vergroeid met de buikwand.
Question

9
Vul in: anabole of katabole

Biochemische reacties in de cel waarbij grotere moleculen in kleinere worden omgezet en waarbij energie beschikbaar komt noem je
reacties.
Biochemische reacties in de cel waarbij kleinere moleculen in grotere worden omgezet en waarbij energie nodig is noem je
reacties.
Als in de cel assimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Als in de cel dissimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Question

10
In welke richting zwiepen de cilia in de luchtwegen slijm weg?