Questionmark Perception
Aug 18 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waarom wordt bloed tot de steunweefsel gerekend?
Question

2
Waar bevindt zich het meeste water in het lichaam van de standaardmens?
Question

3
Welke van de genoemde stelsels zijn vegetatieve orgaanstelsels?

Question

4
Het lichaam wordt globaal ingedeeld in drie delen, die grote functionele en anatomische verschillen met elkaar vertonen. Welke drie delen worden hier bedoeld?
Question

5
Uit welke structuren bestaat de thorax?

Question

6
Een bouwelement van het lichaam, zoals een bovenbeen, bestaat uit een deel van het skelet met de bijbehorende weke delen. Geef de juiste volgorde van onderstaande weefsels aan, van binnen naar buiten, bij transversale doorsnede van het bovenbeen.

Question

7
Kies het juiste antwoord.
Question

8
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

9
Welk orgaanstelsel is met name toegerust voor de soorthandhaving van de mens?
Question

10
Sleep de juiste letter naar de juiste plaats. 


a opname van voedingsstoffen vanuit het uitwendige milieu (m.i.)
b inademing / uitademing
c ontlasting
d hart
e zuivering van het bloed
f longen
g opname van zuurstof in het bloed/ afgifte van koolstofdioxide aan de longen
h nier
i uitwisseling tussen bloed en inwendige milieu (m.i.) van de weefselcellen
j overdracht van voedingsstoffen aan het bloed