Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke van de hier genoemde functies zijn niet van toepassing op het circulatiestelsel?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het tegengestelde van supinatie is pronatie.
Bij palmaire flexie bewegen de vingers in de richting van de handpalm.
Flexie is het tegengestelde van extensie.
Bij supinatie draai je de handpalmen naar beneden.
Met flexie wordt een strekbeweging aangeduid.
De beweging van de voet richting de wreef wordt lateroflexie genoemd.
Question

3
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

4
Welke van de hier genoemde klieren is endocrien?
Question

5
Wat is van toepassing op de anatomische houding, zoals gehanteerd in de functionele anatomie? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

6
Hoe komt het dat bij iemand die uitgehongerd is, de oogbollen dieper in de oogkas liggen ('holle ogen' krijgt)?
Question

7
Kies het juiste antwoord. <br> <br>
De kringspieren rond het oog bestaan uit
Spieren met een prikkelautomaat bestaan uit
In de biceps bevindt zich
In de longblaasjes bevindt zich
Spierweefsel dat snel contraheert, maar ook snel moe is, noem je
Onwillekeurige spieren zijn opgebouwd uit
Intercalaire schijven vind je in
De kringspieren in de wand van het darmkanaal bestaan uit
Question

8
De cel wisselt continu stoffen met zijn omgeving uit. Welke van de hieronder genoemde begrippen hebben betrekking op actief transport via de celmembraan?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

9
Bekijk onderstaande afbeelding.
Kies het juiste begrip.

Question

10
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.