Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat zijn intraperitoneale organen?
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Zowel exocriene als endocriene klieren zijn ontstaan uit epitheliale structuren.
De met lucht gevulde holten in het lichaam zijn bekleed met epitheel.
Plaveiselepitheel kan zowel eenlagig als meerlagig zijn.
De binnenbekleding van het hart wordt endotheel genoemd.
Het epitheel van klierbuizen wordt ook wel plaatepitheel genoemd.
Alleen klieren die hun secreet aan het milieu exterieur afgeven zijn epitheliale structuren.
Question

3
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

4
De cel wisselt continu stoffen met zijn omgeving uit. Welke van de hieronder genoemde begrippen hebben betrekking op actief transport via de celmembraan?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Alleen bloed- en botcellen kunnen in een volwassen mens vervangen worden.
Dekcellen kunnen bij verlies bijgemaakt worden.
Door ziekte verdwenen spiercellen kunnen uit ongedifferentieerde stamcellen bijgemaakt worden.
Een kraakbeencel, een zaadcel en een zintuigcel zijn voorbeelden van cellen die niet meer kunnen delen.
Stamcellen houden het vermogen hun hele bestaan mitose uit te voeren.
Tot zenuwcellen gedifferentieerde cellen houden het vermogen om te delen.
Question

6
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I De bouw van een orgaansysteem bepaalt de functiemogelijkheden van dat orgaansysteem.
II Delen van het lichaam die gemist kunnen worden (bijvoorbeeld de keelamandelen) hebben geen functie.
Question

8
Wat is kenmerkend voor epitheel?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
De arteriae cerebri anterior verzorgen vooral het voorste deel van de grote hersenen. Welk deel van de hersenen wordt verzorgd door de arteriae cerebri posterior?
Question

10
Wat is van toepassing op bloed?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.