Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.
Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
Question

2
Welke van de hier genoemde functies zijn niet van toepassing op het circulatiestelsel?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De schedelholte omvat het hele centrale zenuwstelsel.
Het wervelkanaal omvat de zenuwen van het perifere zenuwstelsel.
De nieren, darmen, lever en urinewegen liggen in de buikholte.
Bij de vrouw liggen de geslachtsorganen in de bekkenholte.
De ruimte tussen de longen heet het diafragma.
Het hart en de longen liggen in de borstholte.
Question

4
Bij een zwangerschapscontrole onderzoekt een arts bij een zwangere vrouw of de ontwikkeling van het ongeboren kind goed verloopt. Welk onderzoek doet de arts?

Question

5
Hoe komt het dat kraakbeen na beschadiging relatief langzaam herstelt?
Question

6
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...
Question

7
Hoe noem je de wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek naar de bouw en functie van weefsels?
Question

8
Wat is van toepassing op bloed?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Vul in: DNA of RNA.

In het  ligt de codering van de te vormen eiwitten besloten.
De vier stikstofbasen van
zijn adenine, thymine, cytosine en guanine.
heeft de stikstofbase uracil in plaats van thymine.
komt alleen voor in de celkern.
Question

10
Uit welke structuren bestaat de thorax?