Questionmark Perception
Feb 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

2
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De dendrieten van zenuwcellen zijn omgeven door een myelineschede.
Een zenuwcel heeft meerdere dendrieten, maar slechts één axon.
De myelineschede rond een axon wordt door het neuron zelf gevormd.
Gliacellen zijn gespecialiseerde neuronen.
De impulsrichting in de axon is van het zenuwcellichaam af.
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de haverskanalen bevinden zich bloed- en lymfevaten.
De kalkzouten in de intercellulaire ruimten tussen de botcellen zorgen zowel voor de stevigheid als voor de flexibiliteit van het botweefsel.
De koppen van pijpbeenderen bestaan alleen uit substantia compacta.
De matrix van bot bestaat alleen uit kalkzouten en collagene vezels.
In de substantia compacta zit rood beenmerg.
Alleen substantia compacta is uit osteonen opgebouwd, substantia spongiosa niet.
Botweefsel is een opslagplaats van calcium.
Question

5
Beantwoord de volgende vragen:

Question

6
Wat is de basaalmembraan?
Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Ribosomen spelen een belangrijke rol bij de eiwitsynthese.
De celstofwisseling speelt zich voornamelijk af in het intercellulaire milieu.
Het golgicomplex werkt nauw samen met het endoplasmatisch reticulum.
Lysosomen bestaan uit een netwerk van membranen.
ADP is het belangrijkste product van de aerobe dissimilatie.
Mitochondriën zijn betrokken bij de energieproductie van de cel.
Question

8
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.


Question

9
Welke van de hier genoemde klieren is endocrien?
Question

10
Hoeveel liter water zit er ongeveer in het lichaam van de standaardmens?