Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Kies het juiste antwoord.
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.
De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
Question

3
Welke afkorting wordt er in de Terminologia Anatomica gebruikt voor

Question

4
Welke functie(s) kan steunweefsel hebben? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5
Waarom wordt bloed tot de steunweefsel gerekend?
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het epitheel van klierbuizen wordt ook wel plaatepitheel genoemd.
Alleen klieren die hun secreet aan het milieu exterieur afgeven zijn epitheliale structuren.
Zowel exocriene als endocriene klieren zijn ontstaan uit epitheliale structuren.
De binnenbekleding van het hart wordt endotheel genoemd.
De met lucht gevulde holten in het lichaam zijn bekleed met epitheel.
Plaveiselepitheel kan zowel eenlagig als meerlagig zijn.
Question

7
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

8
Uit welke structuren bestaat de thorax?

Question

9
Kies het juiste antwoord.
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.