Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Tijdens de levensloop van een mens vindt groei van (delen van) het lichaam plaats. Wat wordt hier onder groei verstaan?
Question

2
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

3
Hoe noem je het verschijnsel dat (groepen) cellen door hun specifieke bouw het vermogen krijgen om een bepaalde functie uit te oefenen?
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De erfelijke aanleg en de hormonale regeling zijn twee erg belangrijke exogene factoren.
Zowel endogene als exogene factoren bepalen de groei en ontwikkeling van een mens.
De groei en ontwikkeling van een mens wordt hoofdzakelijk bepaald door exogene factoren.
De groei en ontwikkeling van een mens worden hoofdzakelijk bepaald door erfelijke aanleg.
Tot de exogene factoren die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van een mens behoren goede voeding, milieuomstandigheden en sociale, culturele en economische omstandigheden.
Question

5
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als je de groei en ontwikkeling van een persoon uitdrukt in het aantal jaren en/of maanden, noem je dat de

Als je de groei en ontwikkeling bepaalt op grond van de botontwikkeling, noem je dat de

Als je de groei en ontwikkeling bepaalt aan de hand van de ontwikkeling van de tanden en kiezen, noem je dat

De
bepaal je op grond van de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken.
Question

6

De levensloop van een mens kan in een aantal ontwikkelingsstadia worden verdeeld, resulterend in acht opeenvolgende fasen. Hieronder staan de fasen genoemd. Zet ze in chronologische volgorde. Begin bij de neonatale fase.

Question

7

Wat is van toepassing op atherosclerose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8

De allereerste melk die een moeder na de geboorte van haar kind produceert, wordt colostrum genoemd. Wat is van toepassing op colostrum? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

Maak de zinnen compleet. Kies uit: meer of minder.

Colostrum bevat
eiwit dan rijpe moedermelk.
Colostrum bevat
vet dan rijpe moedermelk.
Colostrum bevat
suikers dan rijpe moedermelk.
De eerste slokken rijpe moedermelk die een zuigeling binnenkrijgt bevat
water dan de achtermelk (melk aan het einde van de voeding).
De eerste slokken rijpe moedermelk die een zuigeling binnenkrijgt bevat
vet dan de achtermelk.
Question

10
In de maag van een zuigeling wordt chymase geproduceerd. Wat is chymase?
Question

11
Wat is meconium?
Question

12

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
Question

13
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

14
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Het
is verantwoordelijk voor de lengtegroei bij kinderen.
De groeispurt tijdens de pubertijd wordt behalve door het groeihormoon ook gestimuleerd door

De celstofwisseling en de celgroei worden tijdens het hele leven gestimuleerd door de
Question

15
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

16

Door verouderingsverschijnselen hebben veel mensen vanaf ongeveer hun 50ste levensjaar een leesbril nodig. Dit komt door het optreden van de zogenoemde ouderdomsverziendheid. Waardoor wordt deze veroorzaakt?
Question

17

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

18
In de peuter- en kleuterfase loop een kind vaak met zijn bolle buik naar voren. Hoe komt dit?
Question

19
Wat is heksenmelk?
Question

20
Nadat de dood is ingetreden zijn binnen zo'n 48 uur achtereenvolgens kenmerkende verschijnselen aan de overledene waar te nemen. Hieronder staan de verschijnselen genoemd. Zet ze in de juiste chronologische volgorde. Begin bij 'oogboldruk is afgenomen'.