Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is het verschil tussen sensorische input en motorische output bij de werking van het zenuwstelsel?
Question

2
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.&nbsp;<BR><BR>
De schedel en wervelkolom beschermen het
De hersenzenuwen behoren tot het
De grensstreng behoort tot het
Het verlengde merg wordt gerekend tot het
De ruggenmergszenuwen behoren tot het
Het ruggenmerg behoort tot het
Question

3

Wat zijn andere namen voor het vegetatieve zenuwstelsel?
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.


Impulsen die van perifeer naar het centraal zenuwstelsel (CZS) gaan, noem je

Binnen het CZS verlopen impulsen in
wanneer ze van een lager niveau naar een hoger niveau gaan.
Impulsen die van het CZS naar perifeer gaan, noem je

Binnen het CZS verlopen impulsen in
wanneer ze van een hoger naar een lager niveau gaan.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Hier staan enkele delen van het motorisch neuron. Door welke delen geleidt de cel achtereenvolgens een impuls?

Question

10

Hier staan enkele delen van het sensibele neuron. Door welke delen geleidt de cel achtereenvolgens een impuls?

Question

11
Vul in. Kies uit: sensibele neuronen, motorische neuronen of schakelneuronen.

zijn afferente neuronen.
zijn efferente neuronen.
De meeste
liggen in het centraal zenuwstelsel.
Question

12
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

13
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

14

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

voorzien axonen in het CZS van een myelineschede.
houden zich bezig met de afweer binnen het CZS.
De
voorzien axonen van het PZS van een myelineschede.
De belangrijkste taak van
is handhaving van de homeostase in het inwendige milieu van het CZS.
Question

15
Wat wordt met de term neuroglia aangegeven?
Question

16

Vul in: grijze stof of witte stof.

bestaat voornamelijk uit zenuwcellichamen en dendrieten.
bestaat voornamelijk uit gemyeliniseerde neurieten.
Functioneel gezien representeert
de geleidingsweg van impulsen.
Functioneel gezien representeert
de schakelcentra binnen het zenuwstelsel.
De cortex van de hersenen bestaat voornamelijk uit
.
De medulla van de hersenen bestaat voornamelijk uit
.
Een zenuw bestaat voornamelijk uit
.
Question

17

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

18

Hoe wordt een bundel gemyeliniseerde axonen binnen het CZS genoemd?
Question

19

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Spinale ganglia behoren tot het PZS.
Een ganglion is een zenuwknoop in het CZS.
Associatiebanen verbinden het PZS met het CZS.
Basale ganglia zijn zenuwknopen in het CZS.
Zenuwen van het PZS zijn altijd gemengde zenuwen.
Efferente banen zijn afdalende banen.
Question

20

Op welke twee verschijnselen berust de handhaving van de rustpotentiaal van een zenuwcel?
Question

21

Wat is van toepassing op de membraanpotentiaal en impulsopwekking in een neuron? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

22

Welke achtereenvolgende gebeurtenissen leiden tot een actiepotentiaal en de erna optredende depolarisatie? Begin bij 'De celmembraan wordt doorlaatbaar voor natrium.'

Question

23

Een depolarisatie van de zenuwcel wordt altijd gevolgd door een repolarisatie. Wat gebeurt er bij repolarisatie?
Question

24

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

25

Uit welke delen bestaat een synaps?
Question

26
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Er worden bij de postsynaptische membraan geen impulsen opgewekt door
Endorfine is een
Acetylcholine is een
Een impuls wordt bij de postsynaptische membraam opgewekt door een
Adrenaline is een
Serotonine is een
Question

27

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

28

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

29

Wat vormt de scheiding tussen de hemisferen van het cerebrum?
Question

30

Waaruit bestaat de cortex van het cerebrum hoofdzakelijk?
Question

31
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De is de wandbeenkwab.
De achterhoofdskwab heet

Een hersenhelft van het cerebrum heten

De voorhoofdskwab heet

De
is de slaapbeenkwab.
Question

32

Wat is de belangrijkste commissuur van het cerebrum?
Question

33

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

34

Waar in de cortex cerebrum bevindt zich de primaire motorische schors?
Question

35

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De primaire motorische schors bevat piramidevormige motorische neuronen.
Piramidebanen bestaan uit sensibele en motorische banen.
De capsula interna bevat sensibele en motorische banen.
De kernen van de motorische neuronen van de extrapiramidale banen bevinden zich in de lobus parietalis.
Het grootste deel van de piramidebanen uit linker en rechter hemisfeer kruisen elkaar in de medulla oblongata.
Question

36

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

37
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De sensorische informatie uit de zintuigen komt aan in de

In de
s wordt betekenis gehecht aan de sensorische informatie uit de zintuigen.
Interpretatie van auditieve informatie vindt plaats in de

Bij beschadiging van het
kun je taal en spraak niet meer begrijpen.
De
bevindt zich in de lobus occipitalis.
Als het
beschadigd is, kun je niet meer praten.
Question

38

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

39
Welke delen van de hersenen maken deel uit van het limbische systeem? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

40

Hoe heten de delen van het cerebrum die het mogelijk maken dat je tegelijkertijd kunt horen, zien, voelen, praten en lopen?
Question

41
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.


Als een proefpersoon geconcentreerd met een puzzel bezig is, laat het EEG een
zien.
Als je rustig met gesloten ogen ligt, meet het EEG een

Direct na het inslapen laat het EEG een
zien.
Tijdens de diepe slaap vertoont het EEG een
Question

42

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

43

Uit welke delen bestaat het diencephalon?
Question

44

Vul in: hypothalamus of thalamus.

De homeostase in het lichaam wordt geregeld door de
.
De
vormt een schakelcentrum tussen het cerebrum en het cerebellum.
In de
wordt sensorische informatie doorgeschakeld naar het cerebrum.
In de
bevindt zich het dorstcentrum.
De suprachiasmatische kern ligt in de
.
De mediale zijde van linker en rechter
vormen de zijwanden van het derde hersenventrikel.
Question

45

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

46

Uit welke delen bestaat de hersenstam?
Question

47

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

48

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De nervi craniales behoren tot de hersenstam.
De nucleus ruber en de nucleus nigra liggen in het mesencephalon.
De formatio reticularis omvat delen van het mesencephalon, de pons en de medulla oblongata.
Hoe meer het formatio reticularis geprikkeld wordt, hoe inactiever het lichaam wordt.
Functionele centra die de homeostase in het lichaam beïnvloeden, liggen in het verlengde merg.
De decussatio pyramidum ligt in de pons cerebri.
De medulla oblongata bevat schakelcentra van de extrapiramidale banen.
Question

49

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

50
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

51

Welke hersenzenuwen zijn gemengde zenuwen?
Question

52

Welke hersenzenuw reguleert onder andere de klierwerking van het spijsverteringsstelsel?
Question

53

Wat is de functie van het cerebellum?
Question

54

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

55

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

56

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

57

Uit welk type neuronen bestaan de voorhoorns van het ruggenmerg hoofdzakelijk?
Question

58

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de spinale ganglia liggen de cellichamen van de motorische neuronen.
Sensorische informatie vanuit de zintuigen verloopt via de voorstreng naar de hersenen.
In het ruggenmerg ligt de grijze stof aan de buitenkant en de witte stof aan de binnenkant.
In de zijstrengen van de witte stof in het ruggenmerg verlopen axonen van de piramidebanen en de extrapiramidale banen.
De zijhoorns van het ruggenmerg bevatten de cellichamen van sympathische neuronen.
De motorische voorhoorn bevat voornamelijk axonen die efferente informatie vervoeren.
Question

59

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

60

Maak de zinnen compleet. Vul in: piramidebanen of extrapiramidale banen.

zijn homolateraal afdalende banen.
zijn heterolateraal afdalende banen.
De
verzorgen de grove motoriek.
De fijne motoriek wordt verzorgd door de
.
treden aan de ene kant het ruggenmergsegment binnen en verlaten het ruggenmergsegment aan de andere kant.
Een groot deel van de
kruisen in de mediaanlijn nog voordat ze het ruggenmerg in gaan.
Question

61

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

62
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Elke ruggenmergzenuw ofwel nervus is een gemengde zenuw.
Het sensibele deel van een ruggenmergzenuw bedient een eigen

Het motorische deel van ruggenmergzenuw bedient een eigen

Het zenuwnetwerk in het hoofd-halsgebied is de plexus

Het zenuwnetwerk in de armen heet de plexus

Het zenuwnetwerk in de benen heet de plexus
Question

63
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

64
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

65
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

66

Wat is het verschil tussen de voorwaardelijke reflex en de onvoorwaardelijke reflex?
Question

67
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
De mictiereflex is een
De buikhuidreflex is een
De braakreflex is een
De pupilreflex is een
De speekselreflex is een
Het corneareflex is een
De kniepeesreflex is een
De terugtrekreflex is een
Question

68

Hieronder staan de fasen van de reflexboog. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij de prikkel.

Question

69
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Aanmaak van energievoorraden in het lichaam gaat gepaard met verhoogde activiteit van het
Autonome ganglia bij de inwendige organen maken deel uit van het
Lichamelijke inspanning gaat gepaard met verhoogde activiteit van het
De darmperistaltiek wordt gestimuleerd door het
Angst gaat gepaard met verhoogde activiteit van het
De N. vagus maakt deel uit van het
De grensstreng is deel van het
Tijdens en direct na een maaltijd wordt verhoogde activiteit vertoond door het  
Question

70

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

71

Welke hersenvliezen kom je van binnen naar buiten tegen?
Question

72

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

73

Hoe heet de dubbele plooi van de pia mater in het mediosagittale vlak tussen de hemisferen van het cerebrum?
Question

74

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

75

Wat is van toepassing op hersenvocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

76

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

77

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

78
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

79

Welk hersenvlies voorziet het hersenweefsel van zuurstof en voedingsstoffen?
Question

80
Wat is de functie van de bloed-liquorbarrière?