Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Een zwangere vrouw draagt door haar groeiende buik een steeds groter gewicht aan de voorkant van haar lichaam. Haar wervelkolom wordt steeds zwaarder belast en ondergaat een verandering van de kromming. Hoe noem je deze verandering?
Question

6
Hoe komt het dat bij iemand die uitgehongerd is, de oogbollen dieper in de oogkas liggen ('holle ogen' krijgt)?
Question

7
Wat is de functie van een membrana interossea?
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Wat is van toepassing op de geluidwaarneming? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.