Questionmark Perception
Dec 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is de functie van een membrana interossea?
Question

2

Welke delen van het skelet vormen het axiale skelet?
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Hier staan enkele delen van het motorisch neuron. Door welke delen geleidt de cel achtereenvolgens een impuls?

Question

7
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De matrix van bot bestaat alleen uit kalkzouten en collagene vezels.
De kalkzouten in de intercellulaire ruimten tussen de botcellen zorgen zowel voor de stevigheid als voor de flexibiliteit van het botweefsel.
In de substantia compacta zit rood beenmerg.
In de haverskanalen bevinden zich bloed- en lymfevaten.
Alleen substantia compacta is uit osteonen opgebouwd, substantia spongiosa niet.
De koppen van pijpbeenderen bestaan alleen uit substantia compacta.
Botweefsel is een opslagplaats van calcium.
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.