Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hier staan drie lagen van de buikwand. Wat is de volgorde van buiten naar binnen?

Question

2

Wat is van toepassing op (de groei van) een pijpbeen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Door welke prikkel ontstaat in de zenuwvezels van de spierspoel een impuls?
Question

5
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Rijpe botcellen worden genoemd.
Botweefsel wordt afgebroken door

Lange zuilen botweefsel worden
genoemd.
Botvormende bindweefselcellen heten
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Waar in het gehoorzintuig worden de geluidstrillingen omgezet in impulsen?
Question

9
Maak de zinnen compleet. Vul in: langzame of snelle.

Van de twee typen spiervezels kunnen de
spiervezels een contractie langer volhouden.
Spieren die een rol spelen bij de lichaamshouding bevatten relatief meer
spiervezels.
Bewegingsspieren bevatten relatief veel
spiervezels.
Van de twee typen spiervezels zijn de
beter doorbloed.
Question

10
Hoe komt het dat bij iemand die uitgehongerd is, de oogbollen dieper in de oogkas liggen ('holle ogen' krijgt)?