Questionmark Perception
Feb 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe komt het dat bij iemand die uitgehongerd is, de oogbollen dieper in de oogkas liggen ('holle ogen' krijgt)?
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Een ganglion is een zenuwknoop in het CZS.
Spinale ganglia behoren tot het PZS.
Basale ganglia zijn zenuwknopen in het CZS.
Zenuwen van het PZS zijn altijd gemengde zenuwen.
Associatiebanen verbinden het PZS met het CZS.
Efferente banen zijn afdalende banen.
Question

3

Waar in het gehoorzintuig worden de geluidstrillingen omgezet in impulsen?
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Op welke twee verschijnselen berust de handhaving van de rustpotentiaal van een zenuwcel?
Question

7
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Botweefsel dat aan het periost grenst, heet
Haverskanalen bevinden zich in
Osteonen bevinden zich in de
Epifysen van een pijpbeen bestaan voornamelijk uit
Het botweefsel in de diafyse van een pijpbeen bestaat voornamelijk uit
Bloedvormend weefsel bevindt zich in de
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

10

Maak de zinnen compleet. Vul in: staafjes of kegeltjes.

Het fotopigment in heet rodopsine.
De
worden ook wel het schemerzintuig genoemd.
Met
kunnen kleuren waargenomen worden.
De
zijn uiterst lichtgevoelig.
Van de twee typen lichtsensoren hebben
de hoogste prikkeldrempel.
Van de twee typen lichtsensoren leveren
het scherpste beeld.
In de periferie van de retina komen veel
voor.
In de gele vlek bevinden zich uitsluitend
.