Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Hoe worden de contractiele elementen van een dwarsgestreepte spier genoemd?
Question

3

Langs welke structuren verlopen achtereenvolgens de impulsen vanaf de retina tot aan de plaats van verwerking in het cerebrum? Begin bij de retina.

Question

4
Wat is een belangrijke functie van de fontanellen?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
Wat wordt met de term neuroglia aangegeven?
Question

7

Wat is van toepassing op de geluidwaarneming? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8

Wat vormt de scheiding tussen de hemisferen van het cerebrum?
Question

9

Hoe wordt een bundel gemyeliniseerde axonen binnen het CZS genoemd?
Question

10

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het grootste deel van de piramidebanen uit linker en rechter hemisfeer kruisen elkaar in de medulla oblongata.
De capsula interna bevat sensibele en motorische banen.
De kernen van de motorische neuronen van de extrapiramidale banen bevinden zich in de lobus parietalis.
Piramidebanen bestaan uit sensibele en motorische banen.
De primaire motorische schors bevat piramidevormige motorische neuronen.