Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

5

Wat is van toepassing op de geluidwaarneming? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Waar in het cerebrum komen de lichtprikkels uit het linker gezichtsveld terecht?
Question

8

Wat gebeurt er als de m. ciliaris contraheert?
Question

9
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.