Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waar in het cerebrum komen de sensorische impulsen vanuit de huid aan?
Question

2
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Wanneer je van licht naar donker gaat, contraheert de
Pupilverwijding wordt veroorzaakt door de
Wanneer je van donker naar licht gaat, contraheert de
Wanneer de iris in doorsnede groter wordt, ontspant de
Pupilvernauwing wordt veroorzaakt door de
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Welke structuren van het oog passeert een binnenkomende lichtstraal achtereenvolgens? Begin bij de conjunctiva.

Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wat is van toepassing op de buikwandspieren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Langs welke structuren verlopen achtereenvolgens de impulsen vanaf de retina tot aan de plaats van verwerking in het cerebrum? Begin bij de retina.

Question

9

Hoe worden de contractiele elementen van een dwarsgestreepte spier genoemd?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.