Questionmark Perception
Aug 18 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waar in het cerebrum komen de sensorische impulsen vanuit de huid aan?
Question

2

Hoeveel keer worden de geluidstrillingen in het middenoor versterkt?
Question

3

Wat zijn functies van het skelet? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Reuksensoren zijn ...
Question

5
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Sensorische informatie vanuit de zintuigen verloopt via de voorstreng naar de hersenen.
In het ruggenmerg ligt de grijze stof aan de buitenkant en de witte stof aan de binnenkant.
De zijhoorns van het ruggenmerg bevatten de cellichamen van sympathische neuronen.
In de zijstrengen van de witte stof in het ruggenmerg verlopen axonen van de piramidebanen en de extrapiramidale banen.
De motorische voorhoorn bevat voornamelijk axonen die efferente informatie vervoeren.
In de spinale ganglia liggen de cellichamen van de motorische neuronen.
Question

7

Waaruit bestaat de cortex van het cerebrum hoofdzakelijk?
Question

8

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het olecranon is onderdeel van de ulna.
Het onderarmbeen dat in de hand aan de duimkant aansluit, is de radius.
De atlas is een thoracale wervel.
De fibula is een bot in de onderarm.
De ossa metacarpi vormen de handpalm.
Het os zygomaticum maakt deel uit van de benige oogkas.
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.