Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Smaaksensoren zijn ...
Question

2

Wat is van toepassing op hersenvocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Welke spier is de antagonist van de m. erector spinae?
Question

6

Uit welke lagen bestaat de oogbol van buiten naar binnen?
Question

7
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Hoe noem je de verbindingen tussen de schedelbeenderen?
Question

10
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.