Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Wat is van toepassing op het smaakzintuig? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Welke spier is de antagonist van de m. erector spinae?
Question

6

Welke botten maken deel uit van de schoudergordel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Welk element is noodzakelijk bij de goede werking van myofibrillen?
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.