Questionmark Perception
Jul 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Deze les gaat over drie zintuigen. Bekijk de titel, de tussenkopjes en de plaatjes. Over welke drie zintuigen gaat de les, denk je? Klik ze aan.