Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
In de tijd van de mammoeten was het heel koud.
Hoe heet die tijd?

Question

2
Wat gebeurde er ongeveer 10.000 jaar geleden?

Question

3
Kies bij elke vraag het goede antwoord.
Let op: twee antwoorden kun je niet gebruiken.

Question

4
De regering wil bij Nijmegen de dijken verder uit elkaar zetten.
Zo krijgt de rivier meer ruimte.
Wat is het nadeel van dit plan?

Question

5

Kijk naar deze tekening.

Lees nu de zinnen.
Zijn ze waar of niet waar?

De winterdijk is dichter bij de rivier dan de zomerdijk.
Aan de kant van Nijmegen zijn geen dijken.
Het land tussen de dijken heet polder.
De winterdijk is hoger dan de zomerdijk.
De polder ligt lager dan de rivier.

Question

6

Kijk naar de kaart en naar de foto.

Vanaf welk punt op de kaart is de foto gemaakt?

Vanaf punt

Question

7
Welke steden liggen het dichtst bij elkaar?

Question

8
Welke rivier stroomt Nederland binnen vanuit Duitsland?
Dat is de


Door welke provincie stroomt de Waal?
Door

Question

9
De dammen in Zeeland hebben ook nadelen.
Welke nadelen?
Klik de drie goede hokjes aan.

Question

10
De zeespiegel stijgt.
Er komt steeds meer water in Nederland.
Er zijn verschillende manieren om met dit probleem om te gaan.
Sommige mensen vinden dat het water meer ruimte moet krijgen.
Bij welke oplossingen krijgt het water meer ruimte?
Klik de drie goede hokjes aan.