Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat bedoelt men in de micro-economie met de lange termijn?


Question

2
Bekijk de onderstaande grafiek.
Wat kun je zeggen over de meerproductie in het interval 4 arbeid - 7 arbeid?


Question

3
Tot welke vorm van kosten rekenen we de telefoonkosten van een onderneming?


Question

4
Wat verstaat men onder de constante of vaste kosten van een onderneming?


Question

5
Als de marginale kosten van een ondernemer gelijk zijn aan zijn marginale opbrengst, hoe groot is dan zijn marginale winst?


Question

6
Waarom is onder volkomen concurrentie de marginale opbrengst (MO) altijd precies gelijk aan de prijs?


Question

7
Bekijk de onderstaande figuur. Het gaat hier om een individuele aanbieder onder volkomen concurrentie. De marktprijs is 8 en hij streeft naar maximale totale winst.
Waaraan is de vierhoek ABCD gelijk?Question

8
Stel dat een monopolist een zo groot mogelijk omzet wil realiseren. Bij welke productieomvang is dat het geval?

Question

9
Fiat voor bloemenfusie
De bloemenveilingen Aalsmeer en Flora Holland mogen fuseren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De NMa ziet geen machtspositie ontstaan die ten koste gaat van de concurrentie. Dit maakte de NMa gisteren bekend. (bron: NRC Handelsblad 22 augustus 2007)
Bij welke marktvorm wordt in Nederland het meest gebruik gemaakt van de Mededingingswet?

Question

10
In de levenscyclus van een product kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. In welke fase is de concentratiegraad in de bedrijfstak het grootst?

Question

11
In de loop van 2003 gaf supermarktbedrijf Albert Heijn het startsein voor een langdurige prijzenoorlog. Wat beoogde het supermarktbedrijf hiermee?


Question

12
Bernard en Augustine zijn de enige aanbieders van bronwater (homogeen duopolie). De tabel geeft de winst die de twee zouden maken onder verschillende veronderstellingen. Is hier sprake van een dominante strategie voor beiden?


Question

13
Bernard en Augustine zijn de enige aanbieders van bronwater (homogeen duopolie). De tabel geeft de winst die de twee zouden maken onder verschillende veronderstellingen. Welke uitkomst zou ontstaan als de twee aanbieders besluiten tot een kartel?