Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
De uterus is een
Het ovarium is een
De vagina is een
Toename van onderhuids vet op bepaalde plaatsen is een
De ontwikkeling van de mammae is een
De menstruele cyclus is een
Question

3

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de vrouw? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De testis is een
De epididymis is een
De prostaat is een
Beharing in de schaamstreek is een
De baard in de keel is een
Question

5
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De uterus behoort tot de genitalia
De venusheuvel wordt gerekend tot de genitalia
De kleine schaamlippen behoren tot de genitalia
De vagina behoort tot de genitalia
De clitoris behoort tot de genitalia
De ovaria worden gerekend tot de genitalia
Question

6

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de man? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Welk hormoon bevordert en handhaaft bij de vrouw de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Wat is het hymen?
Question

10

Uit welke drie lagen bestaat de uteruswand van binnen naar buiten?

Question

11

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Fimbriae vangen de uit het ovarium vrijgekomen eicel op.
Het myometrium is de dunste laag van de uteruswand.
De portio is het in de vagina uitstekende deel van de cervix.
Er bestaat een open verbinding tussen het ovarium en het uitwendige milieu.
Döderleinbacillen zorgen voor een zwak basisch milieu in de vagina.
De bartholinklieren scheiden een zwak zuur vocht af.
Question

12

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

13
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De testes worden gerekend tot de genitalia
De cowperklieren behoren tot de genitalia
De vesiculae seminales behoren tot de genitalia
De prostaat behoort tot de genitalia
De epididymes worden gerekend tot de genitalia
De penis behoort tot de genitalia
Question

14

Wat is de functie van de leydigcellen?
Question

15

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

16

Wat is het belangrijkste kenmerk van gameten?
Question

17

Hieronder staan enkele stadia van de meiose I. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij 'chromatiden spiraliseren'. 
Question

18

Wat is de functie van de meiose?
Question

19

De meiose I wordt altijd gevolgd door een meiose II. Wat gebeurt er tijdens de meiose II?
Question

20

Wanneer begint eicelontwikkeling bij de vrouw?
Question

21

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

22

Hieronder staan de stadia van de eicel- en follikelontwikkeling in het ovarium. Zet ze in de juiste volgorde. Begin met: primaire oöcyt bevindt zich in primordiale follikel.
Question

23

Op welk moment wordt de eicelontwikkeling voltooid?
Question

24

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

25

Hieronder staan de stadia van de spermatogenese. Zet ze in de juiste volgorde. Begin met: spermatogonia.

Question

26

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

27
Welke van de hier genoemde hormonen zijn gonadotrope hormonen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

28
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Vlak voor de is een piek te zien in de LH-concentratie in het bloed.
Daling van het progesterongehalte in het bloed leidt tot de

In de
wordt het verdikte endometrium onder invloed van progesteron in stand gehouden.
Het endometrium neemt in dikte toe tijdens de
van de menstruele cyclus.
Question

29

Wanneer in de menstruele cyclus is de lichaamstemperatuur een halve graad hoger?
Question

30

Wat is van toepassing op (de werking van) het gele lichaam? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

31

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Afgifte van LH door de adenohypofyse wordt geremd door progesteron.
LH stimuleert de ontwikkeling van het corpus luteum.
Na de bevruchting stopt het corpus luteum met de afgifte van progesteron.
Afgifte van LH door de adenohypofyse wordt gestimuleerd door progesteron.
LH stimuleert de ovulatie.
Question

32

Wat is de werking van FSH bij de man?
Question

33

Wat is de functie van de epididymis?
Question

34

Wat is de functie van de interstitiële cellen in de testis?
Question

35

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?

Question

36
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

37

Wat is de functie van het acrosoom van het spermatozoön?